Livmorhalsprogrammet sender påminnelser igjen

Livmorhalsprogrammet sender igjen ut påminnelser om å ta livmorhalsprøve, etter at utsendelsene har vært stanset siden midten av mars.
Sist oppdatert:
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel

Ameli Tropé, leder, Livmorhalsprogrammet
Ameli Tropé, leder av livmorhalsprogrammet.

– Vi er veldig glade for at situasjonen nå er sånn at vi igjen kan sende ut påminnelser, men vi følger fortsatt nøye med på situasjonen, og starter opp forsiktig og gradvis, sier Ameli Tropé, leder for Livmorhalsprogrammet.

I dag har Livmorhalsprogrammet startet med å sende ut 26.510 påminnelser.

Siden mars er det nå nærmere 82.000 påminnelser som ikke er sendt ut, og normalt sender Livmorhalsprogrammet ut rundt 40.000 påminnelser hver måned.

– Vi oppfordrer kvinner som får påminnelse om å ta kontakt med legen sin. De som selv vet at tiden er inne for ny prøve kan gjerne også ta kontakt. Og som alltid bør kvinner med symptomer fra underlivet, som smerter og unormale blødninger, oppsøke lege, sier Tropé.

Betydelig etterslep

Etter stansen på mer enn to og en halv måned, er etterslepet betydelig, både når det gjelder utsendelser og prøvetaking. Normalt blir det tatt om lag 40.000 livmorhalsprøver hver måned.

Siden kvinnene fortsatt har hatt mulighet å bestille time til livmorhalsprøve hos fastlege og gynekolog på eget initiativ, har ikke aktiviteten stanset helt, men Tropé konstaterer at den har vært kraftig redusert.

– Fortsatt har vi ikke full oversikt over hvor mange som har tatt prøver denne perioden, men basert på tilbakemeldinger fra laboratoriene, så regner vi med at antallet prøver ligger på om lag én tredjedel av det normale, sier Tropé.

Når Livmorhalsprogrammet nå begynner å sende ut prøver igjen, skjer det etter en nøye vurdering rundt både smittevernhensyn og kapasiteten i helsetjenesten, og etter kommunikasjon med Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og laboratoriene.

Håper snart å kunne starte med mammografi

I Mammografiprogrammet har alle rutineundersøkelser vært stanset siden 16.mars, men også her er planen å raskt komme i gang med aktiviteten igjen.

– Vi må også her starte gradvis og forsiktig, men hvis det går som vi håper, så kan vi tilby de første kvinnene undersøkelse allerede 11.mai, i Alta, sier Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet.

Hun holder kontakt med screeningsentrene rundt om i landet for å kartlegge kapasitet, og koordinere utsendelse av nye invitasjoner.

Mammografiprogrammet oppdaterer oversikten over når undersøkelsene starter rundt om i landet på sine nettsider.

Hun understreker at alle kvinner som skulle ha fått tilbud om screening i perioden det har vært stengt står først i køen for å motta invitasjon.

Solveig Hofvind
Solveig Hofvind, leder av
Mammografiprogrammet