Legger planer for å starte screening igjen

Etter mange uker uten påminnelser eller invitasjoner til screening, er etterslepet betydelig. Kreftregisteret jobber nå på spreng med å planlegge hvordan screening-aktiviteten kan gjenopptas.
Sist oppdatert:
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En rekke viktige funksjoner i samfunnet har igjennom flere uker blitt satt på vent, men nå har tiden kommet for å langsomt åpne opp flere av funksjonene igjen.

Også de offentlige screening-programmene mot kreft har blitt rammet,

Nå har Livmorhals-programmet startet en gradvis utsendelse av påminnelser.

og Kreftregisteret, som administrer programmene, har kommunisert med de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og helseforetak og sykehus om tidspunkt og metode for reoppstart.

I slutten av april fikk Kreftregisteret klarsignal fra både Helsedirektoratet og fagdirektørene i de regionale helseforetakene om at screeningprogrammene burde kunne gjenoppta aktiviteten gradvis.

- Men dette må tilpasses hvert enkelt helseforetak og sykehusene lokalt, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Hun understreker at selv om med stans i mye av screeningaktiviteten, er det fortsatt viktig å ta kontakt med lege ved symptomer som kuler i brystet eller unormale blødninger eller smerter fra underlivet.

Kartlegger kapasitet

I Norge er det to offentlige screeningprogrammer, Mammografiprogrammet og Livmorhalsprogrammet, og begge administreres og koordineres av Kreftregisteret.

– I utgangspunktet anså vi det som mest sannsynlig at vi kunne ta opp aktiviteten igjen først mot slutten eller i løpet av sommeren, men vi kartlegger nå kapasiteten over hele landet, og er åpen for en forsiktig oppstart tidligere enn det, dersom det er ønskelig og mulig fra helseforetakenes side, sier Ursin.

Hun understreker at det er viktig at ikke helsetjenesten blir overbelastet, samtidig som stansen i screeningen må være så kortvarig som mulig. I tillegg er det nødvendig med gode planer for hva som skjer hvis og når det kommer nye bølger med korona-smitte.

– I begge programmene må vi ta høyde for at dersom covid-19-epidemien skulle ta seg opp på ny, kan det bli aktuelt å redusere aktiviteten igjen. Derfor må vi ha tett kontakt med helseforetakene når vi starter opp igjen, og da vil vi be om at sykehusene tar kontakt med oss umiddelbart dersom kapasiteten eller beredskapen deres endrer seg, sier Ursin.

Betydelig etterslep må hentes inn

Kreftregisteret regner med at etterslepet ved utgangen av april totalt har passert 50.000 undersøkelser.

I Mammografiprogrammet ligger aktiviteten normalt på rundt 1000-1100 undersøkelser per dag, og for hver uke som går øker etterslepet med omtrent 5500 undersøkelser.

I Livmorhalsprogrammet får kvinnene påminnelse om å bestille time hos lege for å sjekke seg når tiden er inne for det.

Det fortsatt mulig å få tatt livmorhalsprøve, forutsatt at legen eller gynekologen har kapasitet og mulighet, men etter midten av mars har ikke Livmorhalsprogrammet sendt ut nye påminnelser.

Hver måned tas det normalt om lag 40.000 screeningprøver gjennom Livmorhalsprogrammet, og et foreløpig anslag tyder på at aktiviteten nå er halvert.

I tillegg til disse screeningprogrammene, er også et offentlig tarmscreeningprogram under planlegging. Her pågår det fortsatt en pilot, og i den forbindelse får omtrent 1800 personer i måneden invitasjon til å sende inn avføringsprøve. Disse invitasjonene er også satt på vent.

For å få kartlagt situasjonen grundig, gjør Kreftregisteret nå følgende:

Mammografiprogrammet

Kreftregisteret tar kontakt med hvert enkelt helseforetak som har brystsenter, for å avtale dato for å gjenoppta utsendelse av invitasjoner, og for å avklare omfanget av invitasjoner som kan sendes ut for å overholde de gjeldende smittevernsreglene. 

- Spesifikt ber vi om at HF-ene vurderer oppstart i forhold til kapasitet på utredning, diagnostikk og behandling av screeningkvinnene. Vårt mål, såfremt covid-19 epidemien ikke stiger igjen, er at vi skal være tilbake til vanlig drift i løpet av august eller september, sier Ursin.

I Mammografiprogrammet får kvinnene i målgruppen invitasjon til undersøkelse i løpet av en to-årsperiode, en såkalt screeningrunde, og Kreftregisteret foreslår nå å utvide inneværende screeningrunde, slik at ingen av kvinnene mister noen undersøkelser.

- Da vil undersøkelsene forskyves med noen måneder, og så kan screeningsenterne som måtte ha kapasitet til det ta igjen noe av etterslepet underveis. Men ingen av kvinnene skal måtte gå glipp av sin undersøkelse, understreker Ursin.

Livmorhalsprogrammet

I Livmorhalsprogrammet er kapasiteten avhengig av kapasiteten hos fastlegene og hos laboratoriene som gransker prøvene.

- Vi er klar over at det er noe redusert kapasitet ved noen laboratorier. Vi foreslår derfor å starte med noe redusert antall påminnelser i første utsending, men håper på å kunne starte med å sende ut påminnelser i løpet av mai, sier Ursin.

Igjen ber Kreftregisteret om å få beskjed fra helseforetakene så raskt som mulig dersom det er sykehus som ser at laboratoriene deres har særlig redusert kapasitet.