Kvalitetsregister-rapporter for 2019 er publisert

Kvalitetsregistrene på kreftområdet har publisert sine årsrapporter for 2019. I alt åtte ulike kreftområder har eget kvalitetsregister.
Sist oppdatert: 28.09.2020

Årets rapporter ligger tilgjengelig her.

I rapportene er det en rekke ulike indikatorer som beskriver virksomheten i landets sykehus når det gjelder utredning og behandling for kreft.

- Vi ser at det er mye interesse for disse rapportene, og at mange sykehus og fagmiljøer bruker resultatene her aktivt i sitt kvalitetsarbeid, og for å avdekke områder der de kan forbedre seg, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Sammen med faggruppene for hvert kvalitetsregister jobber Kreftregisteret kontinuerlig med å utvikle registrene og rapportenen sånn at de er mest mulig relevante og nyttige i kvalitetsarbeidet i helsesektoren.

- Vi må rette en stor takk til de engasjerte og kunnskapsrike faggruppene som har ansvar for å bestemme hva rapportene skal inneholde, og hvilke analyser som det er relevant å inkludere. Og så setter vi pris på at innrapporteringen fra sykehusene blir stadig bedre, sier Liv Marit Dørum i Kreftregistert, fagansvarlig for kvalitetsregistrene.

Giske Ursin Liv Marit Dørum550.jpg
Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret, og Liv Marit Dørum, fagansvarlig for kvalitetsregistrene. Foto: Elisabeth Jakobsen/Kreftregisteret