Kvalitetsregister-rapporter for 2019 er publisert

Kvalitetsregistrene på kreftområdet har publisert sine årsrapporter for 2019. I alt åtte ulike kreftområder har eget kvalitetsregister.
Sist oppdatert: 28.09.2020

Årets rapporter ligger tilgjengelig her.

I rapportene er det en rekke ulike indikatorer som beskriver virksomheten i landets sykehus når det gjelder utredning og behandling for kreft.

- Vi ser at det er mye interesse for disse rapportene, og at mange sykehus og fagmiljøer bruker resultatene her aktivt i sitt kvalitetsarbeid, og for å avdekke områder der de kan forbedre seg, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Sammen med faggruppene for hvert kvalitetsregister jobber Kreftregisteret kontinuerlig med å utvikle registrene og rapportenen sånn at de er mest mulig relevante og nyttige i kvalitetsarbeidet i helsesektoren.

- Vi må rette en stor takk til de engasjerte og kunnskapsrike faggruppene som har ansvar for å bestemme hva rapportene skal inneholde, og hvilke analyser som det er relevant å inkludere. Og så setter vi pris på at innrapporteringen fra sykehusene blir stadig bedre, sier Liv Marit Dørum i Kreftregistert, fagansvarlig for kvalitetsregistrene.

Giske Ursin Liv Marit Dørum550.jpg
Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret, og Liv Marit Dørum, fagansvarlig for kvalitetsregistrene. Foto: Elisabeth Jakobsen/Kreftregisteret

 

 

Kvalitetsregistrene på kreftområdet

Årsrapport for prostatakreft 2019

23.09.2020

Årsrapport 2019

Årsrapport for lungekreft 2019

23.09.2020

Årsrapport 2019

Årsrapport for melanom 2019

23.09.2020

Årsrapport 2019

Årsrapport for brystkreft 2019

23.09.2020

Årsrapport 2019

Årsrapport for gynekologisk kreft 2019

23.09.2020

Årsrapport 2019

Årsrapport for barnekreft 2019

23.09.2020

Årsrapport 2019