Leger får gratis kurs om livmorhalsprøver

I år markerer Norsk forening for allmennmedisin #sjekkdeg-kampanjen med å tilby gratis kurs til fastleger som ønsker å bli enda bedre til å ta livmorhalsprøve.
Sist oppdatert:
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

celleprøve test børste_shutter_550.jpg

#Sjekkdeg-kampanjen er et tiltak for at enda flere kvinner, ikke minst de unge, skal ta livmorhalsprøven som kan forbygge livmorhalskreft. Fastlegene har en sentral rolle siden det primært er de som skal ta prøven.

Derfor er det viktig at alle fastleger har mulighet til å få god opplæring og er trygge på prosessene rundt prøvetakingen, mener Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Kurset er tilgjengelig som e-læringskurs fra Legeforeningens nettsider.

- Gynekologi, svangerskapsoppfølging og kvinnehelse er en viktig del av fastlegejobben. Ved å anbefale og tilby dette kurset gratis ønsker vi å rette oppmerksomheten mot at andelen norske kvinner som deltar i screeningprogrammet for livmorhalskreft er for lavt, og at vi fastleger kan bidra til at det blir flere, sier hun.

Til Dagens Medisin sier hun at det er viktig at fastlegene kan ta prøven, slik at kapasiteten hos gynekologene og i spesialisthelsetjenesten spares til dem som virkelig trenger det.

- Flott tiltak til fastlegene

Ameli Tropé portr 218.jpg

Leder for Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé, setter stor pris på engasjementet og initiativet fra allmennlegene.

- Dette er et veldig flott tiltak. Vi er heldige som har et bra fastlegesystem i Norge, og fastlegen er et helt avgjørende ledd i den kjeden som utgjør Livmorhalsprogrammet, sier hun.

Hun understreker at de aller fleste fastleger er flinke til å ta livmorhalsprøver, men at det er viktig å holde seg faglig oppdatert på feltet.

Screeningprogram i endring

Dette er ikke minst viktig siden Livmorhalsprogrammet i løpet av de siste årene har gjennomgått endringer, som for eksempel med innføring av HPV-test i primærscreeningen, og væskebasert celleprøve.

- Derfor er det så bra at Norsk allmenlegeforening nå tilrettelegger for at fastleger kan ta gratis kurs, slik at de blir enda sikrere på å ta gode livmorhalsprøver. Også generelt er det viktig for kvinnehelsen i Norge at vi har fastleger som er flinke i gynekologisk undersøkelse, sier Tropé.

- Vi oppfordrer kvinner til å kontakt med fastlegen for å ta livmorhalsprøve når de får brev fra Ameli og Livmorhalsprogrammet. Dette screeningprogrammet er et effektivt og viktig tiltak for å forebygge utviklingen av livmorhalskreft, sier Tangen.