2020

Pasienters livskvalitet inn i Kreftregisteret

Nå blir kvinner og menn i hele landet invitert til å rapportere om sin livskvalitet og om hvordan en kreftbehandling har påvirket dem.

Har studert medikamentbruk og kreftrisiko

Forskere ved Kreftregisteret finner både kjente sammenhenger og nye signaler som det kan være verdt å undersøke nærmere i fersk, stor registerstudie om legemidler og kreftrisiko.

Får bivirkninger etter prostatakreftbehandling

Pasienter får utfordringer med både tarm, urinlekkasje og seksualfunksjon etter radikal prostatakreftbehandling.

Flere overlever lenge på tross av kreft med spredning

- Et av de virkelig store lyspunktene i årets kreftstatistikk er overlevelsen for de mest avanserte tilfellene av en del kreftformer, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Nær 35.000 nye krefttilfeller registrert i 2019

Kreftregisteret i Norge har fått inn rapporter om 34.979 nye krefttilfeller for 2019. Det er fortsatt flere krefttilfeller blant menn enn blant kvinner.

Forbedret overlevelse for kreftpasienter i hele Norden

En stor sammenligning av kreftoverlevelse mellom de nordiske landene viser forbedringer i alle land over tid.

Fortsatt sykehus som ikke oppfyller krav til antall operasjoner

Selv om hovedregelen er at kreftpasienter skal opereres på sykehus med robuste tall og solid erfaring og rutine, oppfyller fortsatt en del sykehus ikke kravene til årlig operasjonsvolum.

Kvalitetsregisterrapporter for 2019 publisert

Kvalitetsregistrene på kreftområdet har publisert sine årsrapporter for 2019. I alt åtte ulike kreftområder har eget kvalitetsregister.

Tilbyr kurs i prøvetaking

Fastleger som ønsker å bli enda bedre til å ta livmorhalsprøve får tilbud om gratis kurs.

Bedre brystkreftoverlevelse kun for ressurssterke

Stadig flere unge kvinner overlever brystkreft med spredning - men først og fremst de med høy utdanning og inntekt.

Mammografiprogrammet i gang igjen

Mammografiscreeningen er i gang igjen i hele landet etter korona-stans i vår.

Mammografiprogrammet starter opp igjen

I deler av landet starter Mammografiprogrammet nå forsiktig opp igjen, etter at all screening har vært stanset siden midten av mars.

Livmorhalsprogrammet sender påminnelser igjen

Livmorhalsprogrammet sender igjen ut påminnelser om å ta livmorhalsprøve, etter at utsendelsene har vært stanset siden midten av mars.

Legger planer for å starte screening igjen

Etter mange uker uten påminnelser eller invitasjoner til screening, er etterslepet betydelig. Kreftregisteret jobber nå på spreng med å planlegge hvordan screening-aktiviteten kan gjenopptas.

Redusert aktivitet i kreftscreeningen

Korona-viruset preger helsevesenet, og også kreftscreeningen er berørt. All rutinemessig mammografi er stanset inntil videre, og Livmorhalsprogrammet og piloten for tarmscreening har stanset utsending av nye invitasjoner.

Nordisk kreftstatistikk i modernisert utgave

Nå kan du sammenligne krefttall fra hele Norden i et nytt, dynamisk nettverktøy. – Dette er et stolt øyeblikk for oss, sier Siri Larønningen i Kreftregisteret.

Oppretter kvalitetsregister for bukspyttkjertel-kreft

Bare én av ti overlever kreft i bukspyttkjertelen. Nå håper Kreftforeningen og Kreftregisteret at et nytt kvalitetsregister skal bedre situasjonen for pasientene.

Kjønnsvorter mer sjeldent i Danmark enn i Norge

Ulik strategi for innhentingsvaksinering mot HPV gir store forskjeller mellom landene.