Vil halvere forekomsten av livmorhalskreft i NOrge

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil eliminere livmorhalskreft. For Norges del ønsker WHO en halvering av forekomsten. - Dette målet er oppnåelig, men det krever en innsats, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 04.02.2019

I dag, 4. februar, markeres Verdens Kreftdag, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har i år fokus på å eliminere livmorhalskreft.

I Norge får vel 300 kvinner diagnosen livmorhalskreft hvert år. Sykdommen er dermed ikke av de aller vanligste kreftformene, men blant kvinner i alderen 25-49 ligger livmorhalskreft på tredje plass, etter brystkreft og føflekkreft.

– Det er fortsatt altfor mange kvinner som får livmorhalskreft, selv om dette er blant de kreftformene vi har aller best mulighet for å beskytte oss mot, sier Kreftregisterets direktør, Giske Ursin.

Ambisiøse mål om mindre livmorhalskreft

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lansert en kampanje der målet er å eliminere forekomsten av livmorhalskreft – noe de definerer som å begrense forekomsten til mindre enn 4 nye tilfeller per 100 000 kvinner per år.

– Det betyr at i Norge må vi mer enn halvere forekomsten fra dagens nivå, slik at vi kommer under 150 tilfeller per år, sier Ursin.

WHO har beregnet at for å nå målene om redusert forekomst og dødelighet av livmorhalskreft slik de ønsker, så må minst 90 prosent av kvinnene vaksineres, og 70 prosent må møte til screening innen 2030.

– I Norge bør vi klare å nå begge disse målene, men der er vi ikke ennå, sier Ursin.

Hun konstaterer at vi sammen med danskene ligger øverst på statistikken i Norden, med dobbelt så høy forekomst som finnene.

– Sykdommen skal kunne elimineres, og det er viktig at WHO setter fokus på det vi kan gjøre i dag. Og i Norge har vi så gode forutsetninger for å forebygge livmorhalskreft at vi på sikt bør være enda mer ambisiøse enn å «bare» halvere forekomsten, sier hun.

Gode verktøy for forebygging

I dag finnes det både en vaksine mot viruset som forårsaker livmorhalskreft, (humant papillomavirus, HPV), og et nasjonalt screeningprogram der kvinner har mulighet til å få oppdaget og behandlet sine forstadier til kreft.

– Men vi benytter ikke tilbudene godt nok, derfor ligger vi fremdeles for høyt på statistikken, sier Ursin.

I anledning Verdens Kreftdag, går WHOs kreftforskningsorgan IARC ut med en pressemelding der de nok en gang understreker at HPV-vaksinene er trygge, effektive, og helt avgjørende for klare å eliminere livmorhalskreft.

På verdensbasis er livmorhalskreft den 4. vanligste kreftsykdommen hos kvinner, og sykdommen er særlig utbredt i lavinntektsland, blant annet flere steder i Afrika.

Hvert år får over en halv million kvinner i verden sykdommen, viser nye tall fra IARC. 

Les mer om IARCs markering av Verdens kreftdag

Vaksinasjonsdekning i Norge – ikke høy nok

I Norge ligger vaksinasjonsgraden på jenter som får vaksinasjonen i barnevaksinasjonsprogrammet (når de er 12 år) nå i overkant av 80 prosent – og er dermed litt under WHO-målet på 90 prosent.

Bare omlag halvparten av kvinnene født mellom 1991 og 1996 benyttet seg av det tidsbegrensede tilbudet om å ta HPV-vaksinen gratis. 

– Dessverre betyr dette at også i denne aldersgruppen står for mange norske kvinner i fare for å få livmorhalskreft, men da blir det desto viktigere at disse unge kvinnene deltar i screeningprogrammet fra de er 25, sier Ursin.

Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvaret for vaksinasjonsprogrammene mot HPV i Norge. Les mer om HPV-vaksinen på FHIs nettsider. (Ekstern side)

Screeningdeltagelsen kan bli bedre

Ifølge leder av Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé, ligger dekningsgraden for screening mot livmorhalskreft på 69 prosent.

– Deltakelsen er økende, og det er gledelig, men vi vil gjerne se et tall på langt over 70 prosent, sier Tropé. 

De fleste kvinner får påminnelse hvert tredje år, men en ny testmetode som er under innføring gjør at mange etter hvert kan ta prøven med fem års mellomrom.

– Når kvinner får påminnelse fra Livmorhalsprogrammet, er det viktig at å bestille en avtale om å ta livmorhalsprøve hos legen sin, sier hun. 

Les mer om Livmorhalsprogrammet