God livsstil ekstra viktig for de som tidligere har hatt testikkelkreft

Forskere fra Kreftregisteret har undersøkt hvorfor overlevere etter testikkelkreft har økt risiko for en del livsstilsrelaterte sykdommer. – Det er ekstra viktig for denne gruppen å spise sunt og i passe mengder, sier Marcin Wojewodzic i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 12.12.2019

Forskere har tidligere observert at testikkelkreftoverlevere kan ha økt risiko for å utvikle såkalt metabolsk syndrom senere i livet, men hvorfor og hvordan det skjer har hittil vært ukjent.

- Metabolsk syndrom er et samlebegrep som omfatter overvekt og økt livvidde, høyt blodtrykk, høye insulinverdier og ugunstige kolesterolverdier, forklarer Trine Rounge ved Kreftregisteret, sisteforfatter og ansvarlig for artikkelen.

Disse forstyrrelsene øker risikoen for å utvikle diabetes, hjertesykdom, trange pulsårer i bena eller få hjerneslag.

- Det er selvfølgelig uheldig at kreftsykdom og behandling for kreft kan øke risiko for langtidseffekter senere i livet, men akkurat disse seneffektene kan heldigvis i stor grad forebygges, sier prosjektleder og forsker ved Kreftregisteret, Tom Grotmol.

Dette forskningsprosjektet er støttet av Kreftforeningen.

Testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant unge menn.

Fant endringer i epigenetikken

Forskere ved Kreftregisteret har, sammen med nasjonale samarbeidspartnere, studert en gruppe menn flere år etter at de ble behandlet for testikkelkreft.

Forskerne tok blodprøver av denne gruppen 16 år etter behandling og isolerte DNA for å se om den epigenetiske signaturen hadde forandret seg.

Her finner du studien

Epigenetikk er kunnskapen om hvordan gener gjennom ulik påvirkning kan aktiveres eller deaktiveres, selv om DNA-sekvensen i seg selv ikke endrer seg. Dette er fortsatt et forholdsvis ungt og uutforsket felt, der det ennå er mye å lære.

Kreftregisterets forskning viser at det er flere områder med uregelmessigheter i DNA-et blant menn som er behandlet for testikkelkreft, sammenlignet med menn som ikke har gjennomgått slik behandling. Områdene som var særlig utsatt for endringer var nettopp de samme områdene som er relatert til utviklingen av metabolsk syndrom.

- Det betyr at vi kan ha funnet en mulig sammenheng for hvorfor og hvordan testikkelkreftoverlevere er mer utsatt for metabolsk syndrom, sier Marcin Wojewodzic, systembiolog og postdoktor ved Kreftregisteret.

Hyppigst blant unge menn

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn, og de fleste av dem som rammes er i 20-30-årsalderen. Halvparten av de som får testikkelkreft er yngre enn 36 år.

Årlig er det om lag 300 nye tilfeller av testikkelkreft blant menn i Norge – i 2018 var antallet 316.

Grafen viser aldersfordeling for testikkelkreft i perioden 2014-2018, i aldersspesifikke rater, altså antall tilfeller per 100.000 menn. Testikkelkreft opptrer hyppigst blant menn i 30-årsalderen. Kilde: Kreftregisterets statistikkbank

 

Sykdommens årsak er stort sett ukjent, men arvelige faktorer har vesentlig betydning.

- Heldigvis er prognosen ved testikkelkreft veldig god – overlevelsen ligger faktisk på nesten 99 prosent. Den viktigste årsaken til det er at de som har spredning av sykdommen, har meget god effekt av kjemoterapien cisplatin. Etter at den kom på markedet for omtrent 40 år siden har utsiktene for disse pasientene blitt stadig bedre, forteller Wojewodzic.

Men – kreftbehandling kan komme med en pris, og etter hvert som stadig flere overlever sin kreftdiagnose, og lever lenge som tidligere kreftpasient, blir det stadig mer tydelig at noen også opplever seneffekter som følge av behandlingen.

Figuren viser utvikling i forekomst (mørk blå), dødelighet (lys blå) og fem års relativ overlevelse blant menn med testikkelkreft. Kilde: Cancer in Norway 2018

- Ekstra viktig med gode livsstilsvalg

Innen kreftomsorgen er det derfor mye forskning både på omfang og årsaker til seneffekter. Og her er det forskerne fra Kreftregisteret nå har bidratt med en liten brikke til puslespillet når det gjelder testikkelkreft.

Når det gjelder metabolsk syndrom hos tidligere testikkelkreftpasienter, så kan slike forstyrrelser forebygges, men pasientene bør kanskje belage seg på å være ekstra disiplinerte.

- Takket være cisplatinbehandling har disse pasientene allerede vunnet et nytt liv. Nå må de ta vare på seg selv og redusere risikoen for å utvikle metabolsk syndrom. Det kan de gjøre gjennom fysisk aktivitet, sunt kosthold og riktig kroppsvekt. Med andre ord: har du hatt testikkelkreft og blitt behandlet med cisplatin, spis sunt og i passe mengder, anbefaler Wojewodzic.