Tarmscreening blir tilbud til alle 55- åringer

Nå kommer tilbudet som gir alle landets 55-åringer mulighet til å screenes for tarmkreft. Forberedelsene er godt i gang og de første invitasjonene kommer i 2022
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert: 06.10.2019

Norske helsemyndigheter har bestemt at det skal tilbys et screeningprogram for tarmkreft også i Norge.

Å bygge opp et helt nytt screeningprogram er tidkrevende. For at tilbudet som tilbys skal bli godt nok, er det viktig at alle biter er på plass, og at det både er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse ute på screeningsentrene som skal bygges opp rundt om på sykehusene. Derfor vil Tarmscreeningprogrammet rulles gradvis ut når de ulike helseforetakene er klare til å ta imot sine deltagere.

Kreftregisteret skal ha det administrative ansvaret for screeningprogrammet, og vi regner med at tilbudet vil være tilgjengelig for alle 55-åringer fem år etter at de første invitasjonene bli sendt ut. Hvilket fylke som først starter opp er fortsatt ikke bestemt.

Tilbud til menn og kvinner

Dette blir det første screeningprogrammet i Norge som tilbys både kvinner og menn. For selv om kvinner ligger helt på verdenstoppen i antall tilfeller av denne krefttypen kommer norske menn like etter.

De siste 60 årene har forekomsten av tarmkreft i Norge tredoblet seg. I dag er det vår nest hyppigste kreftform etter prostatakreft. Mer enn 4000 nye tilfeller oppdages i Norge hvert år.

Screenes hjemme eller på sykehus

Når screeningprogrammet starter, vil deltakerne få tilbud om å sende inn en avføringsprøve de kan ta hjemme. Denne testen er laget for å kunne oppdage blod i avføringen, også når det er så små mengder at vi ikke kan se det selv. Blod i avføringen kan være et tegn på kreft i tarmen.

Deltagere som har fått oppdaget spor av blod i prøven sin, vil få tilbud om en koloskopi på sitt lokale helseforetak for å undersøke dette nærmere. Ved en koloskopi undersøkes tarmen på innsiden med en tynn slange med kamera, et koloskop, som føres inn via endetarmsåpningen.

Dersom det ikke blir påvist blod, får man tilbud om å levere ny avføringsprøve annet hvert år til man er 65 år gammel.

Etter hvert er det meningen at Tarmscreeningprogrammet skal kunne tilby deltagere undersøkelse ved hjelp av koloskopi uten å ha tatt test hjemme først. Dette blir et engangs-tilbud det året man fyller 55 år.

Har du symptomer?

Kreft i tarmen gir få symptomer til å begynne med. Derfor er det viktig at de som er bekymret for om de kan ha tarmkreft tar kontakt direkte med sin fastlege i stedet for å vente på invitasjon fra Tarmscreeningprogrammet.

Symptomer på tarmkreft kan være:

  • Forandring i avføringsmønster over tid
  • Følelsen av at du ikke får tømt deg helt etter å ha vært på do
  • Langvarig ubehag i magen,
  • Blod i avføringen
  • Utmattelse over tid
  • Vekttap uten kjent grunn.


Ett sted må også et screeningprogram starte. Er du over 55 år når invitasjonene sendes ut til ditt område, vil du dessverre ikke få invitasjon. Er du bekymret for å få tarmkreft og er over 55 år bør du snakke med legen din om dine bekymringer.