Prøver ut hjemmetest mot livmorhalskreft

– Alt for mange kvinner i Norge går sjelden eller aldri til legen for å sjekke seg for livmorhalskreft. Nå vil vi undersøke om en hjemmetest er et godt tilbud til disse kvinnene, sier Gunvor Aasbø fra Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 08.05.2019

Fire tusen kvinner i Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Agder får nå tilbud om å ta forbyggende livmorhalsprøve med hjemmetest gjennom en ny studie. Tilbudet er beregnet på kvinner som ikke har tatt livmorhalsprøve på minst 10 år.

Noen kvinner får hjemmetesten sendt direkte hjem til seg, mens andre vil få et tilbud om å bestille den.

Livmorhalsprøven kan avdekke forstadier til livmorhalskreft som kan behandles effektivt, slik at kreft ikke oppstår. Likevel er det mange kvinner som ikke oppsøker legen for å ta denne prøven, på tross av påminnelsene fra Livmorhalsprogrammet.

- For å utrydde livmorhalskreft i Norge er det viktig å legge til rette for at enda flere kvinner tar livmorhalsprøve, sier Gunvor Aasbø, som er postdoktor ved Kreftregisteret.

I studien skal forskerne undersøke om tilbud om en hjemmetest som tester for humant papillomavirus (HPV) kan føre til at flere kvinner som sjelden eller aldri tar livmorhalsprøve vil benytte seg av tilbudet om å ta hjemmetesten. Smitte med HPV er en forutsetning for å utvikle livmorhalskreft.

 

Børsten for prøvetaking er myk og enkel å bruke. - Like enkelt som å sette inn en tampong, sier forsker Gunvor Aasbø.

– Enkel og god test

Hjemmestesten er godt utprøvd og har vist seg å være like god som en tilsvarende test tatt av lege.

– Og det er like enkelt å ta hjemmetesten som å sette inn en tampong, sier Aasbø.

Kvinnene får også bruksanvisning for hvordan de skal ta testen. Etter at testen er tatt skal kvinnene legge prøven i en ferdigfrankert konvolutt, og sende til laboratoriet for analyse.

– Det er gratis, og testsvaret kommer i posten etter noen uker, forteller Aasbø.

– Vi vet ikke hvor mange som kan tenke seg å bruke en slik test. Foreløpig er det bare kvinner som blir invitert til studien som får tilbud om å bruke hjemmetest, men hvis opplegget viser seg å fungere godt, kan det bli en løsning som tilbys som en del av Livmorhalsprogrammet i fremtiden, sier hun.

Dette er testsettet som deltakerne i studien får tilsendt. Settet inneholder børste for prøvetaking, informasjon om studien, bruksanvisning og ferdig adressert og frankert returkonvolutt.

Mange tar ikke forebyggende prøve

Bakgrunnen for studien, som er finansiert av Kreftforeningen og Thea Steens minnefond, er at omlag en tredel av norske kvinner ikke tar livmorhalsprøve så ofte som Livmorhalsprogrammet anbefaler.

- Kvinner med innvandringsbakgrunn og kvinner som står utenfor arbeidslivet er overrepresentert blant de som sjelden tar livmorhalsprøve, forteller prosjektleder for studien, Bo Terning Hansen.

I studien vil forskerne se på om tilbud om hjemmetest kan utjevne noen av disse sosiale forskjellene.

– På landsbasis er det over 150.000 kvinner som ikke har tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer, og vi vet at kvinner som ikke tar forebyggende prøve har høyere risiko for å få kreft. Derfor er det viktig å få mer kunnskap om barrierene mot å ta livmorhalsprøve, slik at vi kan redusere disse, og gjøre det forebyggende helsetilbudet til kvinner enda bedre, sier han.

Kvier seg for prøven

– Vi ser at det er sammensatte grunner til at kvinner ikke tar livmorhalsprøve. Mange kvier seg for å ta gynekologisk undersøkelse hos lege, for eksempel fordi de synes det er ubehagelig eller pinlig, sier Aasbø, som tidligere har intervjuet kvinner som sjelden tar livmorhalsprøve.

Hun peker videre på praktiske hindringer, som fri fra jobb, tidspunkt, timebestilling, ventetid. som vanlige årsaker som kvinnene beskriver. Forskerne prøver derfor nå ut om tilbud om hjemmetest kan fjerne noen slike barrierer for å ta livmorhalsprøve.

– Det er også viktig å undersøke om kvinner som får påvist en HPV-infeksjon faktisk møter opp til legen for å bli utredet videre. Det er ingen vits i hjemmetesten hvis de som trenger videre utredning og behandling ikke tar imot dette, sier Aasbø.

I studien vil de som må følges opp etter hjemmetesten få time for undersøkelse hos sin fastlege eller hos gynekolog.

De skal finne ut om hjemmetest er et godt tilbud til kvinner som ikke har tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer. Fra venstre: Gunvor Aasbø, postdoktor, Bo Terning Hansen, forsker, Ameli Tropé, leder av Livmorhalsprogrammet, Karina Undem, forskningsassistent. Foto: Elisabeth Jakobsen.

Er hjemmestesting fremtiden?

Leder i Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé, sier at Livmorhalsprogrammet kommer til å forandre seg mye i årene som kommer, blant annet som følge av HPV-vaksinen, og muligens vil hjemmetest bli en del av forebygging av livmorhalskreft i fremtiden.

Selv om mange yngre kvinner nå har tatt HPV-vaksinen, vil kvinner fortsatt anbefales å ta livmorhalsprøve jevnlig for å forebygge livmorhalskreft.

– Studien vil gi oss verdifull kunnskap om hvordan hjemmetesten eventuelt kan implementeres på en trygg og forsvarlig måte i Livmorhalsprogrammet i fremtiden. Vi ønsker å vite mer om hvordan hjemmetesting best kan tilbys kvinnene, og hvordan kvinner med unormal prøve bør følges opp, sier Tropé.

Om Livmorhalsprogrammet

  • I Norge anbefales kvinner mellom 25 og 69 år å ta prøve fra livmorhalsen jevnlig.
  • Målet er å forebygge livmorhalskreft, eller oppdage kreften i et tidlig stadium.
  • Prøven sjekkes for smitte av HPV og/eller granskes i mikroskop for å avdekke unormale celler.
  • Livmorhalsprogrammet administreres av Kreftregisteret.

Les mer om Livmorhalsprogrammet her