Nytt felles søknadsskjema for helsedata

Kreftregisteret er blant kildene når det nå blir mulig å søke om helsedata fra mange ulike aktører i ett samlet skjema.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 3 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 13.12.2019

For første gang lanseres felles søknadsskjema for tilgang til helsedata fra ulike aktører. Forskere og andre som søker tilgang til helsedata finner nå 47 datakilder i samme skjema på helsedata.no.

Forenklingen er et viktig steg mot å gjøre tilgangen til helsedata enklere, raskere og sikrere. 

- De gode intensjonene og samfunnsmålene i Helsedataprogrammet må realiseres i praksis, steg for steg. Felles søknadsskjema er en konkret forbedring som vi håper vil gjøre hverdagen enklere for søkere og brukere av helsedata, særlig de som trenger data fra flere kilder samtidig, sier områdedirektør Gun Peggy Strømstad Knudsen i Folkehelseinstituttet.

Kreftregisterets Giske Ursin, Jan Arild Lyngstad i Helsediraktoratet og Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet representerer noen av de sentrale kildene for helsedata som nå får ett felles søknadsskjema. Foto: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret.

Omfattende søknadsveiledning i systemet

Nå er helsedata.no det nye stedet for å søke om tilgang til helsedata. På nettstedet finnes også søknadsveiledning som gjør det enklere å utforske hva som finnes av data, hva som kreves for å søke og hvordan man forbereder og utformer en søknad.

helsedata.no kan man nå logge inn for å opprette sine egne variabellister, lagre påbegynte og se innsendte søknader.

Planlegger løsninger for saksbehandling

- Helsedataprogrammet ble startet for bedre utnyttelse av norske helsedata. Felles søknadsskjema er ett steg i denne retning. Neste steg blir å innføre felles saksbehandlingsløsning slik at også behandlingen av søknadene blir mer samordnet mellom registrene, sier divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad i Helsedirektoratet.

Det er foreløpig 47 datakilder som omfattes av nytt felles søknadsskjema. Kildene utgjør alle registre og helseundersøkelser som forvaltes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kreftregisteret.

Flere kilder vil inkluderes i det felles skjemaet etter hvert. Søknadsskjema og veiledning finnes på helsedata.no.

Unik kompetanse i registerne

- Vi er mange ulike registerforvaltere med unik spesialkompetanse på våre fagfelt. Derfor er det krevende, men desto viktigere at vi sammen finner best mulig søknadsprosesser for brukerne. Hvis alle tar med seg sitt beste inn i helsedata-fellesskapet kan vi sammen bidra til bedre prosesser som på sikt også kan gi mer og bedre helseforskning, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Det aller meste av innhold i Kreftregisteret er det fra nå av mulig å søke om gjennom helsedata.no.

Kreftregisteret har også andre relevante ressurser for de som er på jakt etter tall og data om kreft.

Nylig lanserte Kreftregisteret en helt ny elektronisk løsning med oversikt over alle variable som er lagret i hos Kreftregisteret, altså meta-data om Kreftregisterets data.

Løsningen har fått navnet Elvis, og er tilgjengelig her

Les mer: Kreftregisteret lanserer ny metadatabank

Data fra Janus biobank søkes om direkte til Kreftregisteret via søknadsskjema i ELVIS.

For de som ikke behøver egne, skreddersydde datasett, så finnes det mye statistikk, både i rutinemessige publiseringer, og i Kreftregisterets statistikkbank.

I Kreftregisterets statistikkbank kan du sette sammen egne datasett om forekomst, blant annet delt inn på kreftformer, aldersgrupper og geografi. Alle data i statistikkbanken er anonyme.

Statistikk i rapportform finnes blant annet her;
Cancer in Norway
Kvallitetsregistrene