2019

Høy tillit, men lavt oppmøte til mammografiscreening blant pakistanske kvinner i Norge – familieliv, fastleger og radiografens kjønn påvirker

28.06.2021

- Flere uttrykker avstand mellom hverdagen deres og det tilbudet de får gjennom Mammografiprogrammet, sier Sameer Bhargava, førsteforfatter for en studie om norsk-pakistanske kvinner og deres holdninger til mammografiscreening.

Færre dør av brystkreft

18.12.2019

Etter at organisert mammografi-screening startet, er det færre som dør av brystkreft.

Nytt søknadsskjema for helsedata

13.12.2019

Kreftregisteret er blant kildene når det nå blir mulig å søke om helsedata fra mange ulike aktører i ett samlet skjema.

God livsstil ekstra viktig for de som tidligere har hatt testikkelkreft

12.12.2019

Forskere fra Kreftregisteret har undersøkt hvorfor overlevere etter testikkelkreft har økt risiko for en del livsstilsrelaterte sykdommer. – Det er ekstra viktig for denne gruppen å spise sunt og i passe mengder, sier Marcin Wojewodzic i Kreftregisteret.

Kreftregisteret lanserer ny metadatabank

19.11.2019

Kreftregisteret lanserer nå en helt ny oversikt over variabler registeret inneholder. – Vi ser at det er et stort behov der ute for informasjon om hva som faktisk finnes i Kreftregisteret, sier prosjektleder Siri Larønningen.

– Vi må kunne dele data trygt – også etter GDPR – og også utenfor Europa

08.11.2019

– Til tross for mye oppmerksomhet rundt personvern og GDPR det siste året har enkelte store utfordringer for internasjonale forskningssamarbeid blitt ignorert, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.

Kreft i Norge i 2018

23.10.2019

Kreftregisterets direktør Giske Ursin gir sin vurdering av kreftbildet i Norge i 2018. - Vi trenger en enda mer målrettet tilnærming for å greie å forebygge kreft i enda større grad, skriver hun.

Høyere kreftrisiko for lavt utdannede

22.10.2019

Lavt utdannede har forhøyet risiko for en rekke kreftformer – og risikoen for lungekreft er særlig høy. Personer med grunnskole som høyeste fullførte utdanning har tre ganger så høy risiko for lungekreft som de med utdanning fra universitet og høyskole, konstaterer Kreftregisteret.

Mindre kreft blant innvandrere

22.10.2019

Innvandrere blir i mindre grad enn norskfødte rammet av kreft – med noen få unntak. Menn fra Øst-Europa har mer lungekreft enn norske menn, og noen grupper har høyere rater av kreft i lever og magesekk enn norskfødte.

Tarmscreening blir tilbud til alle 55- åringer

06.10.2019

Nå kommer tilbudet som gir alle landets 55-åringer mulighet til å screenes for tarmkreft. Forberedelsene er godt i gang og de første invitasjonene kommer i 2022

Dårligere seksualfunksjon etter prostataoperasjon

01.10.2019

Tall fra Kreftregisteret viser store forskjeller på seksualfunksjon og lekkasjer mellom menn som får fjernet sin prostata som følge av kreft, og menn på aktiv overvåkning

Kreftkirurgien blir stadig bedre

30.09.2019

- Sykehusene blir stadig flinkere til å velge ut pasienter til operasjon, og kirurgien blir også mer presis, konstaterer direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin, etter å ha gått igjennom alle de ferske årsrapportene fra kvalitetsregistrene på kreftområdet.

En av tre over 55 sjekker seg ikke

03.09.2019

138 000 kvinner i voksen alder tar ikke livmorhalsprøve som anbefalt. – Fortsett med å sjekke deg selv om du har passert 50, oppfordrer Anne Lise Ryel og Ameli Tropé.

Mammografi ikke så vondt lenger

20.09.2019

En ny studie viser at mammografiundersøkelsen ikke er så smertefull som enkelte kanskje frykter – i alle fall så lenge kvinnen ikke allerede har smerteproblemer i skuldre eller nakke.

Ulike strategier for HPV-vaksine gir ulik beskyttelse mot livmorhalskreft

27.06.2019

I en fersk oversiktsstudie i The Lancet har forskere for første gang kartlagt effekten av HPV-vaksinasjon i ulike land. – Norge ligger dessverre et stykke bak land vi gjerne ønsker å sammenligne oss med, sier Mari Nygård, forsker ved Kreftregisteret og medforfatter på Lancet-artikkelen.

3D-Mammografi fant ikke mer kreft

09.05.2019

3D-mammografi er så langt ikke dramatisk mye bedre enn tradisjonell mammografi.

Prøver ut hjemmetest mot livmorhalskreft

08.05.2019

– Alt for mange kvinner i Norge går sjelden eller aldri til legen for å sjekke seg for livmorhalskreft. Nå vil vi undersøke om en hjemmetest er et godt tilbud til disse kvinnene, sier Gunvor Aasbø fra Kreftregisteret.

Trenger mer kunnskap om nye kreftlegemidler

10.04.2019

Kreftregisteret vet for lite om hvilke pasienter som får tilgang til medikamentell kreftbehandling, og hvem som har effekt av behandlingen. Nå skal et nytt prosjekt gi mer kunnskap.

Mer alvorlig brystkreft blant innvandrerkvinner

31.03.2019

Innvandrerkvinner får sjeldnere brystkreft enn norskfødte. – Men dersom de først får brystkreft, er sykdommen ofte mer aggressiv, sier Sameer Bhargava ved Kreftregisteret.

27.000 har mer enn én kreftdiagnose

11.03.2019

Antallet personer med mer enn én kreftdiagnose i sin sykdomshistorie øker. Over 27.000 personer i Norge lever med flere diagnoser - og i 2017 fikk 1146 personer flere kreftdiagnoser i løpet av ett år.

Unge kvinner får oftere celleforandringer

11.03.2019

Stadig flere unge, norske kvinner får diagnostisert forstadier til livmorhalskreft. Likevel er kreftforekomsten stabil på grunn av riktig behandling av forstadiene.

– Mulig å eliminere livmorhalskreft

04.02.2019

Verdens helseorganisasjon vil eliminere livmorhalskreft. – Det er mulig å få til, men det krever en innsats, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.