Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft

Risikoen for å få føflekkreft øker i takt med at vekta øker. Den gode nyheten er at overvektige som går ned i vekt også blir mindre utsatt for føflekkreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 10.10.2017

Forskningsfunn:

I en ny, norsk studie finner forskerne en klar sammenheng mellom overvekt og føflekkreft blant menn. Jo høyere Body Mass Index (BMI), jo større er risikoen for å få føflekkreft.

- Men vi gjorde også et annet interessant og gledelig funn – nemlig at risikoen går ned for de som reduserer vekten sin. De som gikk ned 2 kilo eller mer over en tiårsperiode reduserte risikoen sin med over 50 prosent sammenlignet med de som holdt en stabil vekt, forteller postdoktor Jo Stenehjem.

Forskerne fant denne sammenhengen mellom overvekt og føflekkreft blant menn, men de så ikke det samme hos kvinner.

- Vi tror dette handler om solingsvaner hos disse kvinnene – at de i mindre grad enn både de normalvektige kvinnene og overvektige menn eksponerer seg og kroppen sin ute i sola, sier Stenehjem.

Når forskerne kun så på forekomsten av føflekkreft på armene – altså deler av kroppen som typisk eksponeres for sol også utenom ren soling – så hadde også kvinnene økt risiko.

- Overvekt virker altså ikke beskyttende mot føflekkreft blant kvinner, men mindre soling gjør at de likevel har lavere risiko, sier Stenehjem.

I tillegg til vekt, fant forskerne også at høye personer har økt risiko for føflekkreft.

Disse resultatene ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Cancer, og det er Kreftforeningen som har finansiert forskningen.

290 000 nordmenn studert

Studien baserer seg på informasjon og oppfølging av over 290 000 personer som deltok i landsomfattende helseundersøkelser som pågikk fra tidlig på 70-tallet og fram til 2003. Deltakerne har svart på spørreskjemaer, og de har blitt målt og veid i flere omganger.

Blant disse personene var det fram til 2014 rundt 3000 som hadde utviklet føflekkreft.

- I verdenssammenheng er denne studien spesiell fordi vi har fulgt en så stor gruppe over så lang tid, og med uavhengige målinger. Så vidt vi kjenner til, er det også første gang noen har sett sammenhengen mellom vektreduksjon og føflekkreft blant menn, sier Stenehjem.

Overdrevet soling og solbrenthet er den største risikofaktoren for å utvikle føflekkreft – rundt 85 prosent av alle tilfellene kan tilskrives sol viser tall fra England som vi nordmenn kan sammenligne oss med.

- Da er det likevel circa 15 prosent som ikke kan forklares med for mye sol – og nå er det altså flere studier som viser at det er en sammenheng mellom kroppsstørrelse og føflekkreft. I vår studie finner vi at rundt 7 prosent av tilfellene blant menn skyldes overvekt, sier Stenehjem.

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge. I 2015 fikk 2001 personer diagnosen. Denne kreftformen diagnostiseres ofte i et tidlig stadium, og dersom man følger med på føflekkene sine, vil mange kunne oppdage forandringer tidlig.
Føflekkreft med spredning er imidlertid en alvorlig sykdom som det er vanskelig å behandle, og hvert år dør over 300 personer i Norge av føflekkreft.

Store mennesker – flere celler

Så – hva er årsakene og de biologiske mekanismene som gjør at både høye og overvektige personer har økt risiko for føflekkreft?

Stenehjem forklarer at de med stor kropp har flere celler enn de med mindre kropp – og med flere celler er det større sannsynlighet at noen av cellene blir til kreftceller. Risikoen for at noe skal gå galt er rett og slett større.

Cellene hos store personer opptrer også annerledes på enkelte områder som følge av at immunforsvaret svekkes – som igjen kan gi kan skape et gunstig mikromiljø for kreftutvikling som stimulerer til økt celledeling, mindre grad av naturlig celledød, bedre forutsetninger for svulsten til å danne nye blodårer.

I tillegg er det grunn til å anta at enkelte hormoner, som insulin, sulthormonet leptin og D-vitaminet opptrer ulikt hos normalvektige og overvektige, og at dette også kan ha sammenheng med kreftutvikling.

- Dette er noe vi trenger mer kunnskap om. Vi er for eksempel i gang med et prosjekt der vi ser på blodprøver fra Janus Serumbank, og sammenligner nivåer av D-vitamin hos friske og hos de som har fått føflekkreft, sier Stenehjem.

Sammenhengen mellom vekt og kreft

Forskningen som Stenehjem og kollegaene har gjort føyer seg inn i rekken av studier som ser en sammenheng mellom fedme/overvekt og kreft.

Bevisene for disse sammenhengene er nå så sterke at WHOs kreftforskningsinstitutt IARC nylig listet opp 13 ulike kreftformer der overvekt er en sikker risikofaktor. Mange av kreftformene hører til fordøyelsessystemet, som kreft i mage og tarm, men også bukspyttkjertelkreft, eggstokkreft og leverkreft står på lista.

Da lista ble utarbeidet, konkluderte IARC med at det foreløpig ikke var tilstrekkelige beviser for å sette føflekkreft på lista, men kanskje vil denne norske studien være med på å endre på dette.

- Våre resultater gir nok en grunn til å forsøke å holde seg normalvektig. Høyden vår får vi jo ikke gjort noe med, men det er mulig å gjøre noe med vekta – og da var det jo særlig gledelig å finne at overvektige menn som går ned i vekt samtidig reduserer risikoen sin for føflekkreft, sier Stenehjem.

elisabeth.jakobsen@kreftregisteret.no