God fysisk form beskytter mot kreft

Menn med god fysisk form har redusert risiko for en rekke kreftformer, viser en fersk, norsk studie fra Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert: 19.04.2017

En fersk norsk studie viser en sammenheng mellom god fysisk form og redusert risiko for kreft. (Foto: Shutterstock)

Menn som er i god fysisk form har langt lavere risiko for kreft i både tykktarm, lunge, bukspyttkjertel og blære, viser den nye studien.

- I denne studien av nær 2000 menn, har vi studert sammenhengen mellom målt fysisk form og risiko for ulike kreftsykdommer. Mennene var alle deltakere i en helseundersøkelse for forskning på hjerte- og karsykdom tidlig på 1970-tallet, forteller forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret.

En styrke ved studien er måten livsstil er målt på, samt den lange oppfølgingstiden.

Sjekket blodprøver og oksygenopptak

Deltakerne var i aldersgruppen 40-59 år ved undersøkelsen som inkluderte vekt og høydemåling, blodprøver og et spørreskjema om blant annet røykevaner. I tillegg gjennomførte alle en test for måling av maksimalt oksygenopptak.

Basert på disse data fant forskerne at menn som var i god fysisk form hadde vesentlig lavere risiko for kreft i tykktarm (70%), lunge (60%) bukspyttkjertel (70%) og blære (60%). 

- Resultatene indikerer at god fysisk form kan være en viktig faktor for å forebygge flere ulike kreftformer, sier Robsahm. 

Studien er nylig publisert i Cancer Medicine.

Vanskelig å måle

Svært mange studier har undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kreft, men resultatene viser relativt svake sammenhenger. For menn er denne sammenhengen overbevisende kun for tykktarmskreft.

- Dette kan være knyttet til utfordringer ved måling av fysisk aktivitet, som i de fleste studier er selvrapportert i spørreskjema. Likevel, mange biologiske mekanismer er vist å påvirkes av fysisk aktivitet, noe som tilsier at den forebyggende effekten av fysisk aktivitet potensielt er større enn det som hittil er funnet, sier Robsahm.

Aerob utholdenhet (fysisk form), er et objektivt mål på aerob aktivitet utført over tid, og måles ved en utholdenhetstest (maksimal oksygenopptak).

- Vi forventer at målt fysisk form bedre vil kunne fange opp helsemessige konsekvenser av en aktiv versus stillesittende livsstil, sammenlignet med for eksempel spørreskjema, sier Robsahm.

Det er svært få kreftstudier på verdensbasis som er basert på målt fysisk form.