Flere overlever lungekreft

Aldri før har flere overlevd lungekreft. – I dag ligger overlevelsen på 16 prosent for menn og 22 prosent for kvinner, men det er fortsatt en av våre aller mest dødelige kreftsykdommer, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 22.10.2017

I 2016 fikk 3080 personer i Norge lungekreft, viser nye tall fra Kreftregisteret.

Kreftregisteret publiserer komplett kreftstatistikk for 2016 mandag 23. oktober, klokka 10.

Det er fortsatt flere menn enn kvinner som får lungekreft, men mens ratene for menn har flatet ut og begynt å peke nedover, øker kvinnenes rater fortsatt kraftig.

- Fortsetter utviklingen sånn, kommer kvinnene til å ta igjen menn i løpet av få år. Det ønsker vi ikke – vårt håp er at ratene for kvinner også skal snu snart, sier Kreftregisterets direktør, Giske Ursin.

Bedre prognose for kvinner

Kvinner har imidlertid bedre prognoser enn menn når de rammes. Blant kvinner overlever nå mer enn én av fem sykdommen sin. Fem års relativ overlevelse for kvinner ligger nå på 22 prosent, mens den for menn er 16 prosent.

- Denne utviklingen er gledelig, og vi har aldri sett bedre tall for overlevelse på lungekreft, sier Ursin.

Overlevelsen for lungekreftpasienter har hatt en markant utvikling i løpet av de siste årene, og siden starten av 90-tallet har det vært en dobling i andelen pasienter som overlever.

 

Utvikling i fem års relativ overlevelse blant lungekreftpasienter i Norge. Kilde: Kreftregisteret, Cancer in Norway 2016

Dersom sykdommen oppdages i et tidlig stadium, før svulstene rekker å spre seg, er utsiktene enda bedre – da er overlevelsen på over henholdsvis 50 prosent for menn og 60 prosent for kvinner.

Mer presis diagnostikk og bedre behandling er noe av forklaringen på den bedrede overlevelsen. I midten av november kommer en ny rapport som tar for seg kvaliteten i behandling av lungekreft, og der kan det ligge flere svar på hvorfor overlevelsen bedrer seg.

Ulik geografisk fordeling

Risikoen for lungekreft er ikke jevnt fordelt rundt om i landet, og variasjonene er større enn for mange andre kreftformer.

Blant menn er lungekreftratene lavest i Oslo/Akershus, fulgt av Sør-Trøndelag og Buskerud.

Finnmark, Rogaland og Agder-fylkene har den høyeste forekomsten.

Blant kvinnene er forekomsten lavest i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, mens Finnmark, Østfold og Vest-Agder er hardest rammet.

 

Forekomst av lungekreft i de ulike fylkene, menn og kvinner. Klikk for større bilde. Kilde: Kreftregisteret, Cancer in Norway 2016

- Røykeslutt blant godt voksne vil gi fall i kreftkurvene

Ursin understreker at lungekreft fortsatt er en svært alvorlig sykdom, med dårlige prognoser og høye dødstall. I mer enn 40 prosent av tilfellene er det allerede spredning på diagnosetidspunktet. Hvert år dør mer enn 2000 mennesker i Norge av lungekreft.

- Derfor bør vi gjøre alt vi kan for å begrense forekomsten av denne dystre sykdommen – og den raskeste og mest effektive måten å få ned lungekreftratene, er dersom enda flere godt voksne røykere klarer å slutte, påpeker Ursin.

Hun sier at risikoen for å få lungekreft øker kraftig etter hvert som røykehistorikken blir lengre og tyngre. Den kraftigste økningen i risiko ser man likevel etter fylte 60.

- Dermed har selv en som har røykt lenge mye å hente på å slutte. Risikoen kommer kanskje aldri ned på nivå med en som aldri har røykt, men det er mulig å unngå den verste risikoøkningen, sier hun.

På Slutta-dagen 23. oktober står røykeslutt i fokus, og ifølge Helsedirektoratet ønsker 60 prosent av dem som røyker hver dag å slutte.

Ursin tror at mange ikke er klar over at røykeslutt har så stor effekt på risikoen for lungekreft, selv langt opp i aldersklassene, og hun håper at kunnskap og bevissthet rundt dette, både hos røykerne selv, helsepersonell og andre støttespillere kan være en god motivasjon for dem som vil prøve å stumpe røyken.

 elisabeth.jakobsen@kreftregisteret.no