34.000 flere har tatt livmorhalsprøve

Oppmøteprosenten i Livmorhalsprogrammet øker i alle aldersgrupper, og særlig blant de yngste, viser ferske tall fra Kreftregisteret. #sjekkdeg-kampanjen og Thea Steen får mye av æren.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Fikk hederspris: Thea Steen sammen med to av sine største beundrere, Ameli Tropé (t.v.), leder av Livmorhalsprogrammet og Anne Lise Ryel, Generalsekretær i Kreftforeningen. Fra utdelingen, der Steen fikk Kreftforeningens hederspris. Thea Steen døde av livmorhalskreft i juli 2016.

Etter flere år der stadig færre unge har møtt opp for å ta celleprøve, er trenden nå definitivt snudd.

Etter to år (2015 og 2016) med Thea Steen, Det Nye og Kreftforeningens #sjekkdeg-kampanje har 10 800 flere unge mellom 25-29 år nå tatt celleprøve. Bare i fjor tok 5645 flere unge prøven, viser nye tall fra Kreftregisteret.

- Det betyr at oppmøteprosenten for unge kvinner har økt fra 56 prosent i 2014, til 62 prosent i 2016. Men det er ikke bare flere unge som nå sjekker seg. Kampanjen har hatt større ringvirkninger. De ferske tallene viser at oppmøtet til celleprøve øker i alle aldersgrupper som deltar i Livmorhalsprogrammet. I 2015 og 2016 er det totalt 34 109 flere kvinner som har tatt celleprøve, sier Ameli Trope, leder av Livmorhalsprogrammet.

Får påminnelse hvert tredje år

Alle kvinner fra 25 til 69 år får brev fra Kreftregisteret hvert tredje år, med beskjed om å kontakte lege for å ta celleprøve.

At flere nå gjør nettopp det, vil redde flere liv påpeker generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

- Hvert år får over 300 kvinner livmorhalskreft. 70 dør av sykdommen. Ved å ta en celleprøve kan legene oppdage og behandle celleforandringer før de utvikler seg til kreft, sier Ryel.

Ameli Tropé understreker at økningen er helt unik i Livmorhalsprogrammets historie.

-Dette er fantastiske tall. Vi er ekstremt fornøyd med de gode tallene for de unge, og så er det i tillegg svært gledelig å se at det også har vært en økning i eldre aldersgrupper. Men på tross av de gode tallene kan vi ikke hvile på laurbærene. Fremdeles er det én av tre som ikke sjekker seg, så vi fortsette å jobbe for å nå ut til disse, sier Ameli Tropé.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen gir avdøde Thea Steen mye av æren for de gode tallene:

- Uten Theas engasjement, kontakter og viljen til å dele sin sterke historie hadde vi ikke oppnådd disse resultatene. Sammen har vi lykkes i å forhindre at flere jenter kommer i samme situasjon som Thea, sier Ryel.

Publisert: 29.03.2017