32 827 nye krefttilfeller i 2016

Kreftregisteret har registrert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016. Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 23.10.2017

Av de 32 827 registrerte tilfellene var det 17 763 (54 prosent) blant menn, og 15 064 tilfeller blant kvinner.

Risikoen for å bli rammet av en eller annen kreftform øker med alderen, og 36 prosent av alle menn og 30 prosent av alle kvinner blir rammet av kreft innen fylte 75 år.

Samlet for alle aldersgrupper er dette de vanligste kreftformene blant menn:

  • Prostatakreft
  • Lungekreft
  • Tykktarmskreft
  • Kreft i blære og urinveier

For kvinner er de vanligste kreftformene:

  • Brystkreft
  • Tykktarmskreft
  • Lungekreft
  • Føflekkreft

For all kreft samlet ligger ratene omlag på samme nivå som i 2015, med en økning på 1,2 prosent.

Blærekreft og lungekreft øker blant kvinner

- For en del kreftformer ser vi likevel markante endringer, og fortsatt er føflekkreft en av kreftformene med størst prosentvis økning i denne femårsperioden sammenlignet med den forrige, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.

En annen kreftform som øker mye er blærekreft hos kvinner.

- Tradisjonelt har menn blitt rammet i langt større grad enn kvinner, og selv om det er en økning for begge kjønn, er økningen kraftigst for kvinner, sier Ursin.

I 2016 fikk 1271 menn og 488 kvinner blærekreft.

En kjent risikofaktor for blærekreft er røyking, og røykevaner blant kvinner kan være en av forklaringene for økningen i blærekreft.

Røykevaner, og det at det blir stadig flere eldre kvinner med lang og tung røykehistorikk, er også en sannsynlig forklaring på at lungekreftratene for kvinner fortsetter å stige, mens toppen for menn ser ut til å være nådd, og ratene er på vei nedover.

I de fleste aldersgrupper har kvinner nå tatt igjen menn i den dystre lungekreftstatistikken, og nå er det bare blant de over 70 at lungekreft opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner.

- Vi liker dårlig denne utviklingen. Helst skulle vi sett en utflating og nedgang hos begge kjønn, men foreløpig ser vi ikke noen tegn til det blant kvinner, sier Ursin,