2017

32 827 nye krefttilfeller i 2016

23.10.2017

Kreftregisteret har registrert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016. Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.

Kvinner på Vestlandet rammes oftest av tarmkreft

22.10.2017

Fylkene på Vestlandet har den høyeste forekomsten av tarmkreft for kvinner, viser nye tall fra Kreftregisteret.

Flere overlever lungekreft

22.10.2017

Aldri før har flere overlevd lungekreft. – I dag ligger overlevelsen på 16 prosent for menn og 22 prosent for kvinner, men det er fortsatt en av våre aller mest dødelige kreftsykdommer, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

18 640 brystkrefttilfeller oppdaget

16.10.2017

I løpet av Mammografiprogrammets 20-årige historie har 18 640 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom programmet. Dette er et av resultatene som kommer fram i en ny rapport.

Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft

10.10.2017

Risikoen for å få føflekkreft øker i takt med at vekta øker. Den gode nyheten er at overvektige som går ned i vekt også blir mindre utsatt for føflekkreft.

Norge blant verdens beste på leukemioverlevelse blant barn

09.10.2017

Norske barn med leukemi er blant de i verden som oftest overlever sykdommen. Bare i Tyskland, Østerrike og Canada er overlevelsen bedre.

Fortsatt for få som tar livmorhalsprøve

01.09.2017

250 000 norske kvinner har latt være å ta celleprøve de siste ti årene, viser nye tall fra Kreftregisteret.

Kontakt med råolje gir økt risiko for hudkreft

29.08.2017

Hudkontakt med råolje og benzen kan øke risikoen for hudkreft. Det viser en ny studie som Kreftregisteret har gjort blant ansatte i oljebransjen.

Tar over som styreleder

27.06.2017

Lisbeth Sommervoll er ny styreleder i Kreftregisteret. Sommervoll jobber til daglig ved Oslo Universitetssykehus.

Brystkreft får mest oppmerksomhet

08.05.2017

Brystkreft er kreftformen som oftest omtales i norske medier, viser en ny kartlegging fra Kreftregisteret.

Spør om livskvalitet hos kreftpasienter

24.04.2017

Alle menn som får prostatakreft, får nå mulighet til å fortelle om livskvaliteten sin.

God form beskytter mot kreft

18.04.2017

Menn med god fysisk form har redusert risiko for en rekke kreftformer, viser en fersk, norsk studie fra Kreftregisteret.

34.000 flere har tatt livmorhalsprøve

28.03.2017

Oppmøtet øker i alle aldersgrupper, og særlig blant de yngste, viser de nyeste tallene fra Kreftregisteret.

Flere brystkreftdødsfall blant lavt utdannede

25.02.2017

Selv om de fleste av kvinnene som får brystkreft har høy utdanning, er flesteparten av dem som dør av kreften lavt utdannet.

Innvandrere rammes sjeldnere av kreft

29.01.2017

Innvandrere i Norge har lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen – med noen få unntak. Kosthold er én mulig forklaring.