Ressurssterke lungekreftpasienter opereres oftere

Lungekreftpasienter som er høyt utdannet og har god inntekt har større sjanse for å bli operert enn de som har lavere inntekt og utdanning, viser en fersk studie fra Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 24.04.2016

Lungekreftpasienter med høy utdanning og inntekt har større sjanse for å bli operert enn pasienter med lavere utdanning og inntekt, viser en fersk studie fra Kreftregisteret.
 
- Vi ble overrasket over å se at forskjellene var såpass betydelige, sier forsker Yngvar Nilssen.
 
Sammen med forskerkollegaer og veileder Bjørn Møller ved Kreftregisteret, har han avdekket at sjansen for å bli operert er 66 prosent høyere for en lungekreftpasient med høy inntekt enn en med lav. Personer med høy utdanning har 28 prosent høyere sjanse for å få operasjon enn personer med lav utdanning.
 
Det betyr at hvis 100 personer med lav inntekt har blitt operert for lungekreft, så vil det være 166 personer med høy inntekt som har fått operasjon.

Bekymret over funnene

– Det er grunn til bekymring nå det viser seg at helsetjenester er mer tilgjengelig for enkelte grupper i samfunnet. I Norge, med vårt universelle helsevesen, skal vi jo ikke ha denne type forskjeller, som går på utdanning og inntekt, men ikke er medisinsk begrunnet, sier Nilssen.
 
Han forteller at de i studien gjorde sitt beste for å justere for elementer som stadium av sykdommen, pasientens generelle helsetilstand og andre medisinske faktorer som kan spille inn.
 
– Og likevel er altså forskjellen så markant. Det er overraskende, sier Nilssen.

– Har de med høy utdanning og inntekt bedre prognose dersom de får lungekreft?

– Ja. En tidligere studie vi har gjort viser at prognosene er bedre for disse gruppene.

3000 nye lungekrefttilfeller hvert år

I Norge får hvert år rundt 3000 personer sykdommen, og mer enn 2000 dør av den. Lungekreft er fortsatt en av våre mest dødelige sykdommer, målt både i hvor mange liv den tar totalt, og i hvor stor andel av de som får lungekreft som dør av sin sykdom.
 
Studien viser at de største forskjellene går på inntekt og utdanning, men også andre faktorer kan spille inn.
 
– I studien så vi at både alder og bosted har betydning. Kreftregisteret har ferske data som viser at andelen pasienter som blir operert for lungekreft ligger signifikant over landsgjennomsnittet i Troms, Sør-Trøndelag, Vest-Agder og Akershus. I motsatt ende ser vi at andelen opererte pasienter fra Buskerud ligger signifikant under landsgjennomsnittet. I tillegg ligger Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ligger noe lavere enn snittet i landet, sier Nilssen. 

Tror ikke legene mener å forskjellsbehandle

Forskeren tror det kan være viktig for både leger og helseforetak å være oppmerksomme, og ha bevissthet rundt denne problematikken.
 
- Med denne studien er vi ikke ute etter å kritisere enkeltsykehus, og vi tror heller ikke at legene og sykehusene forskjellsbehandler med vilje. Men - vi håper at studien kan bidra til at leger og sykehus blir enda mer bevisste på de forskjellene som finnes, og dermed kan jobbe for å utjevne forskjellene i enda større grad, sier han.
 
Det er ventet at lungekreftforekomsten etter hvert kommer til å gå ned, fordi færre røyker – men fortsatt har en stor andel personer lang og tung røykehistorikk, så forekomsten ventes å holde seg høy enda noen år.