Prostatakreftbehandlingen sentraliseres

Stadig flere prostatakreftpasienter blir operert på sykehus som utfører mange operasjoner hvert år. I 2015 ble 95 prosent av pasientene operert på sykehus som utfører over 50 av denne typen operasjoner i året.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 16.11.2016

- Det er en ønsket utvikling at de fleste pasientene skal opereres på sykehus som har mye erfaring og rutine på prostataoperasjon, sier Erik Skaaheim Haug, som leder kvalitetsregisteret for prostatakreft.

Ifølge årets kvalitetsrapport fra Prostatakreftregisteret, blir nå de aller fleste operert på sykehus som årlig opererer flere enn 50 pasienter. De fleste sykehusene opererer rundt 100 eller flere.

Sykehusene som opererer aller flest prostatapasienter, er Oslo Universitetssykehus og St. Olavs Hospital i Trondheim, med henholdsvis 491 og 315 operasjoner i 2015. 

I flere sykehusområder er operasjonene nå samlet på ett sykehus, noe man blant andre ser på Sørlandet og i Vestre Viken. 

Dette har også bidratt til at flere sykehus har hatt en kraftig økning i antall prostataoperasjoner. I tillegg er også antallet prostataoperasjoner nesten firedoblet i løpet av de siste ti årene, knyttet til at flere får diagnosen. 

- Det siste er en utvikling som må følges nøye da man vet at mange pasienter fortsatt har begrenset nytte av operasjon, sier Haug.

Flere med høy risiko operert

Behandlingsvalg for pasienter med prostatakreft avhenger av generell helse og samt funn ved utredning.

Kvalitetsrapporten viser at andelen menn som gjennomførte behandling med intensjon om å kurere sykdommen er stabil for årene 2004-2013, men det er tydelige endringer å se for de ulike risikogruppene.

Andelen som ble behandlet med kurativ intensjon i lavrisikogruppen falt til 29 prosent i 2013, samtidig som den steg til 83 % for høyrisikogruppen. Av kurativt behandlede høyrisikopasienter har andelen som blir operert økt fra 16 til 58 % fra 2004 til 2013, med et tilsvarende fall for strålebehandling.

Den største økningen av registrerte operasjoner har imidlertid skjedd blant pasienter med intermediær risiko fra 192 pasienter i 2004 til rundt 1000 pasienter i 2013.

- Dette gir øket bekymring for overbehandling, da utstrakt bruk av PSA i liten grad har fanget opp menn med høy risiko for å død av prostatakreft, mens mange menn i intermediærgruppen har liten risiko for å dø av sykdommen, sier Skaaheim Haug.