Menn opereres oftest for spiserørskreft

Andelen som blir operert for kreft i spiserør og magesekk er høyere for menn enn for kvinner. Nå vil fagmiljøene bruke et helt nytt kvalitetsregister for disse kreftformene for å undersøke hvorfor det er sånn.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Forskning

For første gang kommer det nå en årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk.

Der kommer det blant annet fram at menn har større sannsynlighet for å bli operert ved spiserørskreft enn det kvinner har.

Mer enn 30 prosent av de mannlige pasientene opereres, mens færre enn 20 prosent av kvinnene får operasjon. 

Figuren viser andelen kvinner og menn som har blitt operert for kreft i spiserøret i løpet av de siste 10 årene.

Nå vil fagmiljøene bruke det nystartede kvalitetsregisteret for å finne ut mer om hva som er årsaken til denne forskjellen, og om den kan utjevnes.

– I utgangspunktet ser det ut til at kvinner diagnostiseres i et tidligere stadium enn menn – noe som burde være et gunstig utgangspunkt for operasjon, sier Egil Johnson, som leder faggruppen for kvalitetsregisteret.

Samtidig viser det seg også at mange av pasientene rapporteres inn med ukjent stadium. 

– Det er bekymringsverdig, og noe vi må følge opp i fremtidige rapporter for å se på om utredningen er god nok, sier Johnson.

Faggruppen ønsker også å følge med på om andelen pasienter som opereres endrer seg over tid. 

I 2015 fikk 397 personer diagnosen spiserørskreft, og kreft i overgangen mellom spiserør og magesekk. Sykdommen er mer enn dobbelt så vanlig hos menn som hos kvinner. Kreftformen er alvorlig, og bare 19 prosent av pasientene er i live fem år etter diagnose. Overlevelsen er imidlertid lik for kvinner og menn.

Vanlig med komplikasjoner etter spiserørskreft

Mange av pasientene som behandles for kreft i spiserøret opplever komplikasjoner som følge av operasjon og medisinering. 

Den ferske årsrapporten viser at sykehusene har rapportert inn komplikasjoner etter mer enn 30 prosent av operasjonene for spiserørskreft. Til sammenligning er det rapportert inn komplikasjoner etter åtte prosent av operasjonene for magesekkreft.

De medisinske komplikasjonene ligger på 60 prosent. Årsrapporten understreker at disse resultatene må tolkes med forsiktighet, ettersom  innrapporteringen foreløpig er langt fra komplett. Andelen komplikasjoner er imidlertid på linje med resultater man også har sett internasjonalt.

- Uansett viser dette at kreft i spiserøret er en alvorlig og komplisert sykdom. Derfor er det viktig å få på plass et kvalitetsregister, som kan kan bidra til å forbedre behandlingen, og redusere andelen komplikasjoner, sier Johnson.

Han peker også på at det, tross alt, er positivt at dødeligheten den første tiden etter operasjon er lav.

Første årsrapport fra nytt kvalitetsregister

Det er i år første gang at det gis ut en årsrapport som inneholder en landsomfattende registrering av behandlingen av kreft i spiserør og magesekk.

Kvalitetsregisteret for kreft i spiserør og magesekk har riktignok ikke nasjonal status som kvalitetsregister ennå, og finansiering deretter.

Fagmiljøet, Kreftregisteret og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre mener likevel at det er så viktig å kartlegge utredning, behandling og komplikasjoner for disse kreftformene, at de med egne midler har satt i gang arbeidet med registrering og årsrapport.

Målet med registeret og årsrapporten er å bidra til kvalitetsforbedring av behandlingen som gis til denne pasientgruppen.