Kan ta lang tid før vi får mindre lungekreft

Antall pasienter som får påvist lungekreft fortsetter å øke - selv etter mange år med strenge røykereguleringer. I 2014 passerte antall nye tilfeller for første gang 3000.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 30.05.2016

Særlig blant kvinner er forekomsten av lungekreft forsatt kraftig økende, noe eksperter ser på med bekymring.

Det er fortsatt flere menn enn kvinner som får lungekreft, men mens kurvene nå viser tegn til å flate ut for menn, stiger de fortsatt kraftig for kvinner.

- Dersom utviklingen fortsetter slik, kommer kvinner til å ta igjen menn i løpet av få år. Det håper vi å unngå - målet må være at ratene for kvinner skal snu snarest mulig, så de peker nedover for begge kjønn, sier forsker ved Kreftregisteret, Tom Grimsrud.

Og høye lungekreftrater hos kvinner kommer til å holde den totale forekomsten høy.

– I verste fall må vi vente til de røykfrie generasjonene blir 60–70 år gamle. Det er mange tiår frem i tid, sier Grimsrud til NRK.

NRK: Kan gå 40 år før færre dør av lungekreft og kols

Nøytrale pakninger kommer til Norge

I anledning Verdens tobakksfrie dag 31. mai kunngjorde helseminister Bent Høie at han kommer til å legge fram et lovforslag for Stortinget i juni om nøytral embalasje på tobakksvarer.

Lungekreftforskeren mener dette er et godt tiltak, og håper at vi her i landet kommer til å oppleve det samme som i Australia - nemlig at pakninger uten logoer og tydelige merkenavn skal gjøre røyking enda mindre appellerende.

Flere eldre røykere må slutte

Ifølge lungekreftforskeren finnes det en enkel løsning for å få ned antall nye lungekrefttilfeller raskt - i teorien. I praksis er det ikke  lett.

- Nøkkelen er å få langt flere av de godt voksne røykerne til å stumpe røyken. Dersom alle 40-, 50- og 60-åringer kuttet røyken nå, ville forekomsten av lungekreft vært halvert i løpet av ti år, anslår forskeren.

Forklaringen på dette er at risikoen for å få lungekreft henger nøye sammen med hvor lang og tung røykehistorikk en person har. Den virkelig dramatiske økningen i risiko starter i 55 årsalderen, og er man i 60-årene er det på høy tid å kutte røyken for godt. De fleste har røykt siden ungdommen, så begeret begynner å bli fullt.

 

I verste fall, sier Grimsrud, må vi vente til dagens røykfrie, unge generasjoner kommer opp i alderen der risikoen for lungekreft er på sitt høyeste, altså 65+.

- Og selv en slik langsom bedring av situasjonen forutsetter at trenden med å være røykfri holder seg. Presset er stort fra de som tjener på tobakksprodukter - de kommer til å bli stadig mer kreative for å finne nye måter å påvirke oss på, påpeker han.

Se NRKs historiske tilbakeblikk om folks syn på risikoen ved å røyke: