Kikkhullsoperasjon til stadig flere tarmkreftpasienter

I 2015 ble 49 prosent av pasientene med tykktarmskreft operert med kikkhullteknikk. 52 prosent av pasientene med endetarmskreft fikk denne typen operasjon, og andelen er økende, viser resultater fra den ferske kvalitetsrapporten for tykk- og endetarmskreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 14.11.2016

Forskning

Tykktarmskreft kan opereres både med konvensjonell åpen tilgang eller med kikkhullsteknikk.

Kikkhullsteknikken gir mindre sår i bukveggen og er mindre belastende for pasienten. Begge metodene har vist like god langtidsoverlevelse i store internasjonale studier.

Kikkhullsteknikk er en teknisk mer krevende metode, og bruken er avhengig av om svulsten ligger til rette for denne teknikken og at det finnes relevant kompetanse og tilgjengelig utstyr i avdelingen.

Siden 2007 har kikkhulls-teknikk blitt stadig mer vanlig i Norge, og andelen inngrep som gjennomføres med denne teknikken er på linje med internasjonale tall.

- Kikkhullsoperasjon og åpen kirurgi er teknikker som supplerer hverandre, og må ses på som to ulike verktøy, sier Marianne Grønlie Guren.

Hun understreker at det er viktig å ta stilling til hvilken kirurgisk teknikk som vil være best egnet for at behandlingen skal bli best mulig for den enkelte pasient.

- Det er viktig at avdelinger som opererer tykktarmskreft kan tilby begge metodene, sier hun.

Resultater på sykehusnivå viser at det varierer mellom sykehusene hvor ofte kikkhullsteknikk benyttes, men at alle sykehus som opererer tykktarmskreft tilbyr begge teknikkene.

Flere opereres på høyvolumsykehus

I tillegg til å undersøke operasjonsmetode, er også sykehusvolum blant elementene i kvalitetsrapporten.

Sykehusvolum beskriver hvor mange pasienter med tykktarmskreft hvert enkelt sykehus opererer per år.

Andelen pasienter operert ved sykehus som gjennomfører mer enn 50 operasjoner i året har økt fra 51 prosent av de opererte i 2007 til 79 prosent i 2015.

- Det har vært et generelt fokus på sentralisering av kreftkirurgi i Norge. Rapporten viser at de fleste pasientene opereres på sykehus som utfører mange slike operasjoner, sier Guren.

Et annet viktig funn er at andelen som får lokalt tilbakefall etter endetarmskreft fortsatt er lav, på 5 prosent.