Helse Midt opererer flest med eggstokkreft

Det er fortsatt betydelige geografiske forskjeller på hvor mange som opereres for eggstokkreft, selv om forskjellene i løpet av de siste årene har blitt mindre.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 14.11.2016

Det er fortsatt Helse Midt som opererer flest av sine pasienter med eggstokkreft, 89 prosent. Færrest blir operert i Helse Sør-Øst – 71 prosent.

- Årsakene er sikkert mange. En viktig forklaring er ulik vektlegging av CT-bilder, samt pasientenes øvrige helsetilstand. Sykehus med lav operajonsandel har sannsynlig også strengere stoppregler for operasjon, sier Torbjørn Paulsen, som leder referansegruppen for gynekologisk kreft.

I den ferske kvalitetsrapporten for gynekologisk kreft, peker Gynkreftregisteret på at det er et mål at minst 80 prosent av pasientene skal opereres ved kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne, og at målet med kirurgien er maksimal svulstreduksjon.

Kirurgi regnes som en forutsetning når det er håp om å kurere eggstokkreft.

I 2015 viser det seg at landsgjennomsnittet for operasjon lå på 76 prosent, og at andelen altså varierer mellom 89 og 71 prosent i de ulike regionene.

- Fremover vil det være viktig å belyse om forskjellene mellom helseregionene kan knyttes til pasientens prognose, overlevelse og livskvalitet, sier Paulsen.

Færre blir rammet

Forekomsten av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft i Norge fortsetter å minke, spesielt for kvinner over 49 år. Dødeligheten har de siste årene sunket for alle aldersgrupper.

Flertallet av kvinnene med eggstokkreft har symptomer før de går til lege, 85 prosent oppga at de hadde symptomer før de fikk diagnosen.

Årlig får rundt 400 kvinner kreft i eggstokkene, og om lag 100 får egglederkreft. Forekomsten er høyest blant kvinner over 60 år.