2016

Menn opereres oftest for kreft i spiserøret

14.12.2016

Andelen som blir operert for kreft i spiserøret er høyere for menn enn for kvinner. Fagmiljøene vil bruke et nytt kvalitetsregister for å finne ut hvorfor.

Gode registre kan gi presise svar om nye medikamenter

13.11.2016

- Vi vet fortsatt for lite om effekten av nye kreftlegemidler, sier Kreftregisterets direktør, Giske Ursin.

Prostatakreft sentraliseres

13.11.2016

Stadig flere av pasientene får behandling på store sykehus.

Kikkhullsoperasjon til stadig flere tarmkreftpasienter

13.11.2016

Rundt halvparten av pasientene med tykk- og endetarmskreft opereres nå med kikkhullsteknikk, og andelen er økende.

Helse Midt opererer flest med eggstokkreft

13.11.2016

Det er fortsatt geografiske forskjeller på hvor mange som opereres for eggstokkreft, selv om forskjellene har blitt mindre.

Vil vite mer om seneffekter

13.11.2016

- Vi vet for lite om langsiktig livskvalitet for barnekreftpasienter, Eva Widing, leder for Barnekreftregisteret.

Flere kvinner får lungekreft før pensjonsalder

13.11.2016

For første gang har nå kvinner under 70 år høyere forekomst av lungekreft enn menn i tilsvarende alder.

Stadig flere beholder brystet

13.11.2016

– Dette er en veldig gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hormonbehandling mer skadelig enn tidligere antatt

01.11.2016

Ny studie avdekker nye sammenhenger mellom hormonbehandling i overgangsalderen og ulike typer brystkreft.

Her finner du de ferskeste krefttallene

24.10.2016

Kreftregisteret har aldri tidligere registrert høyere antall tilfeller av prostatakreft hos menn og tarmkreft hos kvinner. Les mer om kreftstatistikk for 2015. Tall for 2016 kommer i slutten av oktober 2017

Anbefaler nasjonal tarmkreftscreening

21.09.2016

- Vi ser at vi greier å finne kreft i et stadium der prognosene for pasientene er bedre, sier prosjektleder Thomas de Lange.

Knytter overvekt til enda flere kreftformer

24.08.2016

Internasjonale eksperter har påvist sammenheng mellom overvekt og åtte kreftformer.

Livsstilsendringer i godt voksen alder kan forlenge livet

04.07.2016

- Effekten av å legge om livsstilen etter fylte 50 var overraskende stor, sier forsker Paula Berstad.

- Kan ta lang tid før vi ser en nedgang i tallene

30.05.2016

I 2014 fikk mer enn 3000 personer lungekreft. Særlig er utviklingen blant kvinner dramatisk, sier forsker Tom Grimsrud.

Ressurssterke lungekreft-pasienter opereres oftere

24.04.2016

Lungekreftpasienter som er høyt utdannet og har god inntekt har større sjanse for å bli operert enn de med lavere inntekt og utdanning, viser en fersk studie fra Kreftregisteret.

Livmorhalssjekk hjemme kan øke screening-deltakelsen

15.04.2016

For kvinner som vegrer seg mot å gå til lege for livmorhalssjekk kan hjemmetest bli et alternativ. Studien, hjemmetest i kampen mot livmorhalskreft, gjennomført av Kreftregisteret viser lovende resultater. Kvinnene i studien var også fornøyde med å kunne sjekke seg hjemme i ro og mak.