Testikkelkreftvev mangler nyoppdaget genmateriale

– Vi har oppdaget at friske personer har masse av et spesielt type RNA i testiklene, mens personer med testikkelkreft ikke har noe av det såkalte piRNA-et i testiklene, sier molekylærbiolog og forsker ved Kreftregisteret, Trine Rounge.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 23.09.2015

– Vi har oppdaget at friske personer har masse av et spesielt type RNA i testiklene, mens personer med testikkelkreft ikke har noe av det såkalte piRNA-et i testiklene, sier molekylærbiolog og forsker ved Kreftregisteret, Trine Rounge.

Dette funnet har forskerne gjort ved å undersøke testikkelvev fra pasienter med testikkelkreft, og sammenligne det med vev fra friske testikler. Studien viser at testikkelkreft markerer seg tydelig i genmaterialet til pasienten.

Aller tydeligst viser det seg i piRNA-et – en type RNA som kun finnes i testikkelceller og som man foreløpig vet relativt lite om.

– De friske hadde massevis av piRNA i sin biopsi, mens dette var nesten helt borte hos de med testikkelkreft. Vi tror dette skyldes at de cellene som produserer piRNA i normale testikler er ødelagte i testikler med kreft. Vi fant imidlertid også andre typer av RNA der det var klare forskjeller i mengde mellom friske og syke personer, sier Rounge.

Kartlegger stadig mer om genmateriale og kreft

Hun sier at disse funnene om testikkelkreft er spennende fordi de bekrefter at kreftsykdommer påvirker de små RNA-ene, og at profilen for de ulike typene av små RNA kan være svært spesifikk for ulike former for kreft.

Forskere kartlegger stadig mer av genmaterialet vårt, og finner stadig flere sammenhenger som kan fungere som tidlige markører for ulike kreftsykdommer.

– Nå er vi spente på om også vi kan bidra med enda flere biter av puslespillet, og finne lignende tendenser, med endringer i andre typer små RNA i andre kreftformer, sier molekylærbiologen.

Vil jobbe videre med piRNA

– Og så ønsker vi å se om vi kan bruke blodprøver i stedet for vevsprøver til å se forskjeller mellom friske og syke, sier hun.

Dersom det viser seg at man kan finne piRNA fra testikkelceller i blod, kan det være en interessant metode for å kunne diagnostisere testikkelkreft tidlig. En tidlig diagnose vil kunne gjøre at pasienten slipper belastende cellegift-behandling.

Forskerne har nemlig brukt testikkelvev i denne studien, der sykt vev er hentet fra menn diagnostisert med testikkelkreft. For å få tilgang på friskt vev, har forskerne vært avhengig av avdøde donorer.

– For vi kan jo ikke uten videre ta vevsprøver av friske testikler– da ville vi ikke blitt særlig populære, understreker Rounge.

Studien er gjort i samarbeid med forskere fra Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet og Høyskolen i Oslo og Akershus.

Detaljer fra denne studien kan du finne i Molecular Cancer