Velger oftere brystbevarende behandling

På landsbasis får nå 73 prosent av brystkreftpasientene brystbevarende behandling når svulsten er mindre enn 30 mm. -Et godt resultat, sier professor Bjørn Naume, som har ledet arbeidet med fersk rapport om brystkreftbehandling i Norge.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 15.10.2015

På landsbasis får nå 73 prosent av brystkreftpasientene brystbevarende behandling når svulsten er mindre enn 30 mm. Det viser en fersk rapport om kvalitet på brystkreftbehandling i Norge.


– Vi ser fortsatt noen variasjoner mellom sykehus, men samlet er dette et godt resultat. Det bør imidlertid være et realistisk mål at alle sykehusene i løpet av kort tid gir mer enn 70 prosent av disse kvinnene tilbud om brystbevarende behandling, sier Bjørn Naume.

Han har ledet referansegruppen som står bak årsrapporten for Kvalitetsregisteret for brystkreft.

I Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft er en av mange målsetninger at pasienter bør gjennomgå brystbevarende kirurgi dersom denne behandlingen gir sammenlignbar overlevelse som å fjerne hele brystet (mastektomi).

Like god eller bedre prognose med brystbevarende behandling

Flere nylig publiserte registerbaserte studier viser at brystbevarende operasjoner gir like god eller bedre prognose sammenlignet med det å fjerne hele brystet når svulsten ikke er for stor, eller det er flere svulster i samme bryst.

En av disse studiene er norsk, og utført av kirurg og forsker ved Kreftregisteret, Olaf Johan Hartmann-Johnsen, som har sett på over 13.000 kvinner med brystkreft i perioden 1998 og 2008.

Alle kvinnene hadde brystkreft i et tidlig stadium, det vil blant annet si at tumorstørrelse ikke er over 30mm i størrelse. Forskerne plukket ut de brystkrefttilfellene de anså som likestilte og justerte for stadium (tumorstørrelse og status for metastase i armhule), alder og diagnoseår.

- Studien viste at det var 64% større sjanse for å overleve for de som fikk brystbevarende kirurgi kombinert med strålebehandling. Det er et høyt tall, men det er viktig å poengtere at sjansen for å overleve brystkreft allerede er høy. Utslaget er uansett så tydelig at vi har tro på at brystbevarende behandling er bedre enn fjerning av brystet, sier Hartmann-Johnsen.

En annen norsk studie, der forskere har sett på kvinner i Mammografiprogrammet, støtter også påstander om at brystbevarende behandling gir bedre overlevelse enn fjerning av bryst.

Resultater fra årets brystkreftrapport viser at det på landsbasis er 73% som får brystbevarende kirurgi når tumorstørrelse er mellom 0-30mm.

Dette er i overenstemmelse med kvalitetsindikatorer fra den europeiske brystkreftorganisasjonen, EUSOMA, hvor det anbefales at brystbevarende kirurgi utføres hos minimum 70% pasienter med invasiv brystkreft, inkludert DCIS-komponent (forstadiet til kreft) med utbredelse under 30mm, men med et mål om at dette utføres hos 80%.