Toppen passert for lungekreft blant menn

Vi kan være vitne til et tidsskille. Helt siden 1990-årene har det samlete tallet på lungekrefttilfeller blant kvinner og menn steget, år for år. Men i 2013 var tallet lavere enn året før. Dette er svært gledelig, og vi regner med at nedgangen i raten for menn vil fortsette, sier forsker Tom K. Grimsrud i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Vi kan være vitne til et tidsskille. Helt siden 1990-årene har det samlete tallet på lungekrefttilfeller blant kvinner og menn steget, år for år. Men i 2013 var tallet lavere enn året før. Dette er svært gledelig, og vi regner med at nedgangen i raten for menn vil fortsette, sier forsker Tom K. Grimsrud i Kreftregisteret.

Lungekreft er en av de mest vanlige kreftformene i Norge, og også en av de mest alvorlige. Blant menn er det nå klare tegn til en nedgang på landsbasis.

En storbyeffekt?

- Vi ser et forvarsel til nedgangen blant menn i form av en tydelig utvikling i Oslo og Akershus. Faktisk ser vi også et lignende mønster i byer som Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er god grunn til å oppfatte dette som et lenge etterlengtet resultat av at menn i byene slutter å røyke, sier forsker Tom Grimsrud.

Nå håper han at dette kan stimulere resten av landet til å følge etter.

- Gjennom det meste av 1900-tallet var Oslo i en egen liga når det gjaldt lungekreft. I lang tid var forekomsten blant menn i Oslo mer enn dobbelt så høy som landsgjennomsnittet. I dag er Oslo blant de fylkene som har lavest forekomst, i skarp konkurranse med nabofylket Akershus. For Oslo er det snakk om en dramatisk snuoperasjon, som kanskje kan inspirere andre fylker og kommuner, sier Grimsrud.

Fortsatt bekymring for kvinner, og høye rater i nord og sør

Det finnes altså lyspunkter i en ellers dyster lungekreftstatistikk. Kreftregisteret følger med bekymring forekomsten av lungekreft blant kvinner.

- Lungekreftraten for kvinner har økt foruroligende gjennom flere år, særlig i alderen 65+, selv om det er noen tegn til avflating gjennom siste femårsperiode, sier Grimsrud.
I tillegg er forekomsten av lungekreft blant menn fortsatt svært høy i Finnmark, og til dels i Agder-fylkene og i Vestfold.

Enkel oppskrift for rask nedgang i lungekreftstatistikken

Grimsrud forklarer at risikoen for lungekreft bygger seg langsomt opp gjennom de første årene av røykekarrieren.  Det er først når røykeren passerer 40 eller 50 år, at risikoen skyter i været. Den som stumper røyken etter fylte 40 år, kan derved unngå det aller meste av risikoen, og vi ser resultatet i løpet av få år.

- Oppskriften er derfor like enkel som den er vanskelig: Det er en stor helsegevinst av røykeslutt for de som er 40 år eller eldre. Røykeslutt i godt voksen alder gir raskt flere og bedre leveår for veldig mange.