Synkende dødelighet av prostatakreft

– At prostatakreftdødeligheten går ned, tolker vi som et uttrykk for en bedret prostatakreftbehandling de siste 20 årene, sier Erik Skaaheim Haug, referansegruppeleder for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 15.10.2015

– At prostatakreftdødeligheten går ned, tolker vi som et uttrykk for en bedret prostatakreftbehandling de siste 20 årene, sier Erik Skaaheim Haug, referansegruppeleder for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.

Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft viser en synkende dødelighet av prostatakreft for alle aldersgrupper. Fra 2004 til 2013 har forekomsten av prostatakreft gått opp fra rundt 3800 tilfeller i året til rundt 4800 tilfeller per år. Dødeligheten har imidlertid holdt seg stabil på rundt 1000 tilfeller i året – og til og med gått noe ned.

Til tross for dette kommer Norge fremdeles langt opp i internasjonale sammenligninger av prostatakreftdødelighet. Noe av forklaringen på dette kan være at prostatakreftdødelighet øker med alder, og Norge har en høy median alder for død av prostatakreft (82 år). I tillegg har Norge et nasjonalt kreftregister som plukker opp alle krefttilfeller, mens resultatene fra andre land ikke alltid baserer seg på like komplette tall.

– Norges høye plassering på internasjonal statistikk over prostatakreftdødelighet, er et svært komplisert område. Vi ser at mye tyder på at systematiske forskjeller i statistikken, som ikke nødvendigvis kan tilskrives sykdommen, men måten vi setter diagnoser og fastsetter dødsårsaker på, bidrar til den norske (og skandinaviske) overdødeligheten av prostatakreft, påpeker Haug.

I 2013 døde 979 menn av prostatakreft, og for perioden 2011-2013 er 3013 menn registrert med prostatakreft som dødsårsak. Ca. 60 % av mennene var over 75 år, mens omtrent 5 % var under 60 år da de døde.

Menn som diagnostiseres med lav eller middels risiko prostatakreft, en klassifisering som gjøres ut fra tumors omfang, PSA-nivå i blodet og tumors aggressivitet i vevsprøve, har en større sannsynlighet for å dø (innen ni år) av andre årsaker enn av prostatakreft.

Aldersgruppert insidens av prostatakreft 2011-2013