Større omfang av HPV-relatert kreft

HPV-smitte forårsaker ikke bare livmorhalskreft. Forskere ved Kreftregisteret har gjort en beregning som viser at forekomsten av de øvrige HPV-relaterte kreftformene nå er i ferd med å passere livmorhalskreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 07.12.2025.

HPV-smitte forårsaker ikke bare livmorhalskreft. Forskere ved Kreftregisteret har gjort en beregning som viser at forekomsten av de øvrige HPV-relaterte kreftformene nå er i ferd med å passere livmorhalskreft.

Livmorhalskreft er den mest kjente kreftformen som er forårsaket av smitte fra de seksuelt overførbare humant papillomavirusene (HPV), men HPV forårsaker kreft andre steder også, som i penis, anus, vagina, og ikke minst i svelget.

Forekomsten av livmorhalskreft ligger på rundt 300 tilfeller per år, og i 2014 fikk 338 kvinner i Norge livmorhalskreft. Det totale antallet HPV-relaterte krefttilfeller ligger på 600.

Dermed er det årlig rundt 300 tilfeller av HPV-relatert kreft som oppstår andre steder enn i livmorhalsen.

- Riktignok snakker vi her om alle tilfeller av kreft steder der HPV-relatert kreft kan oppstå. Helt sikre tall for hvor mange tilfeller som faktisk skyldes HPV har vi ikke, men et nøkternt estimat viser at vi kan regne med at minst 180 tilfeller er forårsaket av HPV, sier Bo Terning Hansen, forsker ved Kreftregisteret.

Sammen med kolleger ved Kreftregisteret har han gjort en gjennomgang av HPV-relatert kreft i Norge, og gjort en analyse og et estimat over hvor mange tilfeller vi kan regne med faktisk skyldes HPV.

Forskerne har kommet fram til følgende resultat:


En betydelig andel av disse tilfellene, rundt 150, rammer menn, og kreft i svelget er en HPV-relatert kreftform der menn er særlig overrepresentert. Her viser beregninger at godt over halvparten av alle tilfellene kan være forårsaket av HPV, det vil si rundt 60 tilfeller i året.

- Bør forebygge blant menn også

For kvinner finnes det effektive verktøy for å forebygge livmorhalskreft – både screening og tilbud om vaksinering mot HPV.

Overlege og leder for HPV-seksjonen i Kreftregisteret, Mari Nygård, mener at helsemyndighetene bør vurdere å tilby vaksinen til gutter også. De er nemlig ikke omfattet av vaksinasjonsprogrammet.

- Ved å gi gutter HPV-vaksine kunne vi forebygget mange av de HPV-relaterte krefttilfellene som også menn rammes av – i tillegg til at vi kunne bremset forekomsten av livmorhalskreft enda mer, ved at spredningen av HPV-smitte via gutter da ville blitt begrenset kraftig, sier hun.

Til nå er det det bevis for at HPV-vaksine effektivt beskytter mot forstadier i livmorhals, vagina, vulva, og anus, men beskyttelsen er foreløpig ikke tilstrekkelig utforsket for penis og svelg.

- Det er imidlertid ingenting som tilsier at HPV-vaksinen ikke skulle virke mot disse kreftformene også – men det er ikke helt enkelt å undersøke dette vitenskapelig, blant annet fordi kreft i svelg tar lengre tid å utvikle enn for eksempel livmorhalskreft, sier Nygård.