Øker mest – rammer menn hardest

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge. I løpet av de siste fem årene har forekomsten økt med nærmere 25 prosent for både menn og kvinner. Menn har imidlertid større risiko for å dø av føflekkreft enn det kvinner har.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 15.10.2015.

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge. I løpet av de siste fem årene har forekomsten økt med nærmere 25 prosent for både menn og kvinner. Menn har imidlertid større risiko for å dø av føflekkreft enn det kvinner har.

Den ferske årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft viser at kvinner har høyere relativ overlevelse enn menn for de ulike T-stadiene. Tall fra Cancer in Norway viser at kvinner totalt har en sannsynlighet på 88 prosent for å være i live fem år etter en føflekkreft-diagnose. Menns overlevelse ligger på 79 prosent.

- Menn er ofte eldre enn kvinner når de får diagnosen, og svulstene deres er tykkere og med mer sårdannelse, eller ulcerasjon. Dette er faktorer som gir dårligere prognose, og kan bidra til å forklare noen av forskjellene i overlevelse mellom kvinner og menn, sier hudlege og leder for referansegruppen for Føflekkreftregisteret, Per Helsing.

Disse funnene er er basert på en gjennomgang av data om den høye dødeligheten av føflekkreft i Norge, fra perioden 2008-2012.

Både årsrapporten fra Føflekkreftregisteret og ulike forskningsprosjekter viser at det er dårligst overlevelse hos pasienter med føflekkreft med ukjent T-stadium på diagnosetidspunktet. Disse pasientene har ofte store svulster, der det er vanskelig å gjøre en helhetsvurdering av tumortykkelse, sårdannelse og andre prognostiske faktorer.

- På bakgrunn av dette vil vi forsøke å få en bedre oversikt over disse svulstene, for å se om de skiller seg fra svulster der stadium og tykkelse er angitt, sier Helsing.

I noen tilfeller er også utgangspunktet for den opprinnelige svulsten ukjent, og pasienten blir diagnostisert med avansert sykdom på bakgrunn av spredning til andre organer.

Føflekkreft i hud er den alvorligste formen for hudkreft, og er altså den kreftformen som øker mest i Norge. I den siste femårsperioden (2009-2013) har forekomsten økt med 24,9 prosent for kvinner og 24,7 prosent for menn, sammenlignet med femårsperioden 2004-2008.

Forekomsten har særlig økt sterkt for menn over 70 år.

I den yngste aldersgruppen, 0-29 år, har forekomsten vært stabilt lav for begge kjønn gjennom hele perioden.

Føflekkreft og sol henger tett sammen

Soleksponering er den viktigste årsaken til føflekkreft i hud. Dette ser vi blant annet ved at forekomsten av føflekkreft er dobbelt så høy i sør i Norge, sammenlignet med nordlige områder.

For kvinner har vi sett en endring fra underekstremiteter (føtter, legger og lår) som det dominerende utgangspunkt for føflekkreft, til et omtrent like stort nivå for trunkus (rygg og mage) de siste årene. Dette har sannsynligvis sammenheng med endring i solingsvaner, og hvilke områder av kroppen kvinner eksponerer for sol.

Med utgangspunkt i ferske tall fra 2014 kan det se ut til at fargeendring og endring i størrelse på føflekker er de hyppigste symptomene, og den viktigste årsaken til at pasienter oppsøker lege.