Helse Midt opererer størst andel av pasienter med eggstokkreft

Det er store forskjeller mellom de ulike helseregionene på hvor stor andel av pasientene med eggstokkreft blir operert. Helse Midt opererer flest, 96 prosent. I Helse Sør-Øst blir 69 prosent operert.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 15.10.2015.

Det er forskjeller mellom de ulike helseregionene på hvor stor andel av pasientene med eggstokkreft som blir operert. Helse Midt opererer flest, 96 prosent. I Helse Sør-Øst blir 69 prosent operert.

Standardbehandlingen ved eggstokkreft er kirurgisk behandling, etterfulgt av kjemoterapi. Noen ganger ligger imidlertid svulsten sånn til at den ikke kan opereres, eller så kan operasjon være utelukket på grunn av pasientens øvrige helsetilstand.

For hele landet var gjennomsnittet for operasjon på 75 prosent, men variasjonen mellom de ulike helseregionene er store, viser den ferske årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft.

Helse Midt, som med en operasjonsandel på 96 prosent opererer flest, har også lavest dødelighet, målt ett år etter diagnosetidspunkt. Helse Sør-Øst har den høyeste dødeligheten. Her er imidlertid variasjonene så små at det kan være snakk om tilfeldigheter.

- Dette kommer vi til å følge nøye med på i årene som kommer. Det er viktig å fastslå om forskjellene i andel opererte senere kan knyttes til pasientens prognose og overlevelse, sier Torbjørn Paulsen, som leder referansegruppen i kvalitetsregisteret.

Mange av de som får eggstokkreft dør av sykdommen. I 2013 fikk 388 norske kvinner eggstokkreft, og samme år døde 284 personer av denne kreftformen.