Gode overlevelsestall for lymfom- og lymfoid leukemipasienter

Fersk rapport om lymfom og lymfoid leukemi viser gode overlevelsestall for norske pasienter, sammenlignet med resten av Europa. – Resultatene er oppsiktsvekkende gode, sier hematolog Geir Tjønnfjord, som har deltatt i referansegruppen for rapporten.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 15.10.2015.

Fersk rapport om lymfom og lymfoid leukemi viser gode overlevelsestall for norske pasienter, sammenlignet med resten av Europa. – Resultatene er oppsiktsvekkende gode, sier hematolog Geir Tjønnfjord, som har deltatt i referansegruppen for rapporten.

15. oktober slippes årsrapporten for Kvalitetsregisteret for lymfom og lymfoide leukemier. Den omfatter pasienter diagnostisert med lymfekreft eller lymfoid leukemi til og med 2014.

Rapporten viser gode overlevelsestall, spesielt for gruppen lymfoblastisk leukemi/lymfom og Burkitt leukemi/lymfom sammenlignet med resten av Europa.

Leder for kvalitetsregisterets referansegruppe, Harald Holte, sier at tallene er i tråd med publiserte resultater fra Oslo Universitetssykehus.

Lymfoblastisk leukemi/lymfom er blodkreft hvor en bestemt type hvite blodlegemer, lymfocyttene, formerer seg uhemmet. Dette fører til at produksjonen av normale blodceller (røde blodlegemer, normale hvite blodlegemer og blodplater) i beinmargen hemmes.

Denne formen for leukemi er den hyppigste kreftformen hos yngre barn, og over halvparten av pasientene som diagnostiseres med lymfoblastisk leukemi/lymfom og Burkitt leukemi/lymfom er under 18 år.