God kreftbehandling for barn, uavhengig av bosted

Norske barn med kreft får like god behandling uansett hvor i landet de bor. Det viser den ferske årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 15.10.2015

Norske barn med kreft får like god behandling uansett hvor i landet de bor. Det viser den ferske årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft.

I Norge blir barn med kreft som regel diagnostisert og behandlet i sin bostedsregion (Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest eller Helse Sør-Øst). Deler av behandlingen kan også foregå ved spesialiserte avdelinger i andre regioner ved behov.

Tidligere i høst lanserte helseminister Bent Høie et barnehelseatlas, som viser at det er store geografiske forskjeller på antall sykehusinnleggelser og behandling av barn rundt om i Norge.

Aftenposten: Store geografiske forskjeller i behandling av barn

For barn med kreft er imidlertid situasjonen en annen – her viser Barnekreftregisterets årsrapport at kreftbehandlingen er helhetlig over hele landet.

Resultatene fra årets årsrapport fra Barnekreftregisteret indikerer at det ikke er regionale forskjeller i verken behandling eller overlevelse hos barn diagnostisert med kreft.

Det vil si at alle barn som får kreft i Norge har samme tilgang på behandling med samme gode resultater, uansett hvor i landet de blir behandlet. Resultater fra samarbeid med de andre nordiske landene viser også at barn med kreft i Norge har samme overlevelse som barn i andre land i Norden (Sverige, Finland, Danmark og Island).

Grafen og tabellen viser overlevelse for barn med kreft

 

 

 

5 år

10 år

Bostedsregion

N

%

95 CI

%

95 CI

Sør-Øst

766

82,8

80,0-85,3

80,9

77,8-83,6

Vest

316

83,4

78,8-87,1

81,6

76,7-85,6

Midt-Norge

223

85,7

80,3-89,6

84,5

78,9-88,7

Nord

131

83,2

75,6-88,6

78,7

70,0-85,1