Geografiske forskjeller i forekomst – men mindre forskjell i overlevelse av kreft i Norge

En del kreftformer har betydelige geografiske forskjeller i forekomst her i landet. Dette gjelder spesielt hud og føflekkreft, lungekreft og prostatakreft. Det er langt mindre forskjeller i fem-års relativ overlevelse og dødelighet av kreft i Norge, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I 2013 var det 30 401 nye tilfeller av kreft. Dette viser den siste årsrapporten fra Kreftregisteret.

- Forekomsten av de ulike kreftformene vil naturlig nok variere fra fylke til fylke. I denne utgaven av Kreft i Norge har vi sett nærmere på de geografiske forskjellene i forekomst, mortalitet og overlevelse. En del kreftformer har betydelige geografiske forskjeller i forekomst. Dette gjelder spesielt hud og føflekkreft, lungekreft og prostatakreft. Det er langt mindre forskjeller i fem-års relativ overlevelse og dødelighet av kreft i Norge, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Vestfold har høyest mens Finnmark har lavest kreftforekomst

For perioden 2009 – 2013 har Vestfold   den høyeste forekomsten av kreft for alle kreftformer samlet sett både for menn og kvinner, mens forekomsten var lavest i Finnmark for begge kjønn. -Det er stort sett forskjeller i forekomsten av prostata, lunge, hud og føflekkreft som bidrar til de geografiske forskjellene.

- Forekomsten av hud og føflekkreft er to til tre ganger høyere i sør-østlige fylker i forhold til fylker i Nordvest og Nord-Norge. De nasjonale tallene viser at forekomsten av lungekreft hos menn nå er på tur ned. På fylkesbasis ser vi disse trendene særlig tydelig i Oslo og Akershus, sier  Giske Ursin.

Det er også betydelige forskjeller i forekomst av prostatakreft, og dette kan skyldes ulikt omfang av testing for Prostataspesifikt Antigen (PSA) i de ulike fylkene.

Mindre forskjeller i 5-års relativ overlevelse og dødelighet av kreft

Bildet er langt mer ensartet hvis du ser på fylkesvise forskjeller i 5 års relativ overlevelse og kreftdødelighet.

- Variasjonene vi ser er ikke statistisk signifikante. Det innebærer at  variasjonene i de dataene vi ser kan bero på tilfeldige variasjoner, understreker Giske Ursin i Kreftegisteret.

Fakta om kreftforekomst 2009-2013

 • Vestfold høyest kreftforekomst blant menn
 • Vestfold høyest kreftforekomst blant kvinner
 • Finnmark lavest kreftforekomst blant menn
 • Finnmark lavest kreftforekomst blant kvinner

Statististisk signifikante forskjeller i forekomst, 5 års relativ overlevelse og mortalitet fra fylke  til fylke.

 

Østfold fylke:

 • Høyere forekomst av prostatakreft

Akershus fylke:

 • Høyere forekomst av føflekkreft blant menn
 • Lavere forekomst av lungekreft blant menn
 • Lavere dødelighet av lungekreft blant menn

Oslo:  

 • Høyere forekomst av brystkreft blant kvinner
 • Lavere forekomst av kreft i sentralnervesystemet blant kvinner
 • Lavere forekomst av lunge og prostatakreft blant menn

Buskerud fylke:

 • Høyere forekomst av prostatakreft
 • Høyere forekomst av annen hudkreft blant menn og kvinner

Oppland fylke:  

 • Lavere forekomst av annen hudkreft blant menn og kvinner
 • Lavere forekomst av prostatakreft
 • Høyere dødelighet av eggstokkreft

Hedmark fylke:  

 • Lavere forekomst av annen hudkreft blant menn
 • Lavere forekomst av prostatakreft

Vestfold fylke:  

 • Høyere forekomst av føflekkreft blant menn og kvinner
 • Høyere forekomst av lungekreft blant menn
 • Høyere forekomst av annen hudkreft blant menn
 • Høyere dødelighet av lungekreft for menn

Telemark fylke:

 • Høyere forekomst av annen hudkreft blant menn og kvinner
 • Lavere forekomst av tykktarmskreft blant kvinner
 • Lavere forekomst av endetarmskreft blant menn

Aust-Agder fylke:  

 • Høyere forekomst av lungekreft blant menn
 • Høyere forekomst av annen hudkreft blant menn og kvinner
 • Høyere 5-års relativ overlevelse av prostatakreft

Vest-Agder fylke:

 • Høyere forekomst av lungekreft blant menn og kvinner
 • Høyere forekomst av annen hudkreft blant menn og kvinner
 • Lavere forekomst av prostatakreft

Rogaland fylke:

 • Høyere forekomst av prostatakreft
 • Høyere forekomst av føflekkreft blant menn og kvinner
 • Høyere forekomst av annen hudkreft blant kvinner
 • Høyere forekomst av tykktarmskreft blant kvinner

Hordaland fylke:

 • Høyere forekomst av prostatakreft

Sogn og Fjordane fylke:

 • Høyere forekomst av prostatakreft
 • Lavere forekomst av annen hudkreft blant menn og kvinner
 • Lavere dødelighet av føflekkreft blant kvinner

Møre og Romsdal fylke:

 • Høyere forekomst av prostatakreft
 • Lavere forekomst av annen hudkreft blant menn og kvinner
 • Lavere forekomst av føflekkreft blant menn og kvinner
 • Lavere forekomst av leukemi blant menn
 • Høyere 5-års relativ overlevelse for prostatakreft

Sør-Trøndelag fylke:

 • Lavere forekomst av prostatakreft

Nord-Trøndelag fylke:

 • Lavere forekomst av prostatakreft

Nordland fylke:

 • Lavere forekomst av føflekkreft blant menn og kvinner
 • Lavere forekomst av annen hudkreft blant menn

Troms fylke:

 • Høyere forekomst av endetarmskreft blant menn
 • Lavere forekomst av føflekkreft blant menn og kvinner
 • Lavere forekomst av annen hudkreft blant menn

Finnmark fylke:

 • Høyere forekomst av lungekreft blant menn
 • Lavere forekomst av føflekkreft blant menn og kvinner
 • Lavere forekomst av annen hudkreft blant menn
 • Lavere forekomst av brystkreft
 • Lavere forekomst av prostatakreft
 • Lavere forekomst av livmorkroppkreft
 • Høyere dødelighet av lungekreft blant menn