Finner snus under stadig flere jentelepper

Snusen har dyttet ned sigaretten og tatt over tronen blant unge kvinner. Og snus er vanligere enn røyk blant kvinner med høyere utdannelse og blant de fysisk aktive.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Snusen har dyttet ned sigaretten og tatt over tronen blant unge kvinner. Og snus er vanligere enn røyk blant kvinner med høyere utdannelse og blant de fysisk aktive.

Siden snus tradisjonelt har vært et tobakksprodukt som har appellert til menn, har de fleste studier om snus undersøkt snusbruk blant menn.

Nå kommer imidlertid den første store, norske studien som gransker snusbruk blant kvinner.

– Vi ser det rundt oss, og denne studien bekrefter det; snusing har blitt svært vanlig blant kvinner, og ikke minst blant unge kvinner og jenter. Det gir grunn til bekymring, for snus er helseskadelig, selv om røyk er enda farligere, sier Kreftregisterets Bo Terning Hansen, en av forskerne bak studien.

Sammen med forskerkollegaer fra Sirus og Kreftregisteret har han spurt nærmere 14.000 kvinner om deres snusbruk. Resultatet er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research.

Flere snusere enn røykere

Studien viser at 17,5 prosent av kvinner på 18 og 19 år snuser daglig, og i tillegg snuser 8,5 prosent av og til. Til sammenligning er det 7,1 prosent i denne aldersgruppen som røyker daglig.

– Vi ser at andelen kvinnelige røykere er lavere enn den var før, og akkurat det er gledelig. De som snuser mest og røyker minst er de yngre kvinnene, og blant disse viser studien at snusing nå er mer utbredt enn røyking, sier Hansen.

For de yngste kvinnene er det vanligst å begynne direkte med snus – de er i mindre grad dobbeltbrukere av snus og røyk, eller tidligere røykere. De skiller seg dermed fra eldre kvinner, som i langt større grad er dobbeltbrukere eller tidligere røykere.

Snuser og trener

Snusing blant kvinner følger noen av de samme livsstilsmønstrene som røyking har, som at høyt forbruk av alkohol og mange sex-partnere henger sammen med bruken.

Et par momenter skiller seg imidlertid ut; kvinner som snuser har typisk høy utdanning i motsetning til røykende kvinner, som oftere har lavere utdanningsnivå.

I tillegg viser studien stor forskjell på fysisk aktivitet mellom snusere og røykere. 

– Røyking er assosiert med lavt aktivitetsnivå, mens snusing er assosiert med hard trening blant kvinnene, sier Hansen.

– Må informere tidlig om skadevirkningene

Den nye studien viser at gjennomsnittsalderen for å starte med snus er noe senere enn den er for å starte med røyk. – Blant 18-19 åringene i studien var gjennomsnittlig alder for røykestart rundt 15 år, mens snuserne startet i 16-årsalderen.

Det kan henge sammen med at det er et nytt fenomen at snusing blant jenter har blitt såpass vanlig, mener Hansen.

 – Snusing var kanskje ikke like aktuelt da disse jentene var tidlig i tenårene som det er i dag. Det er i hvert fall viktig at informasjonen om de helseskadelige virkningene av både røyk og snus når ut tidlig, for det er viktig å hindre at folk begynner med tobakksprodukter. Og det er viktig å tenke på at informasjonen skal treffe både gutter og jenter, også når det gjelder snus, sier han.