Bedre sjanse for å overleve tarmkreft med sunn livsstil

Regelmessig mosjon og et godt kosthold øker sjansen for å overleve for pasienter som har fått tarmkreft. Det viser en stor, internasjonal studie, der Kreftregisteret har bidratt.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Ny studie viser at regelmessig mosjon og et godt kosthold øker sjansen for å overleve for pasienter som har fått tarmkreft.

Fra tidligere er det kjent at en sunn livsstil kan virke forebyggende for en rekke kreftformer, deriblant tarmkreft.

Nå viser en fersk internasjonal studie, som Kreftregisteret i Norge har bidratt til, at også pasienter som har utviklet tarmkreft har økt sjanse for å overleve dersom de har fulgt anbefalinger om en sunn livsstil. Ikke minst hadde vekt og mye frukt og grønt i kostholdet stor betydning.

– Resultatet i denne studien viser at en sunn livsstil ikke bare forebygger kreft, men for dem som utvikler kreft er sjansen for å overleve større dersom de lever sunt, med mosjon, godt kosthold og uten overvekt, sier Kreftregisterets Elisabete Weiderpass.

Vanlig kreftform

Blant både kvinner og menn i Norge er tarmkreft den tredje mest vanlige kreftformen, og det er en kreftform som tar mange liv – 1171 personer i Norge døde av tarmkreft i 2013.

Også på verdensbasis opptrer tarmkreft hyppig, ikke minst i land med et vestlig levesett. Det er anslått at hele 55 prosent av verdens tarmkrefttilfeller oppstår i det vestlige Europa og i Nord-Amerika.

Det har tidligere vært antydet at livsstilsfaktorer før og etter en tarmkreft-diagnose kan påvirke overlevelsen. For å undersøke dette nærmere, analyserte en gruppe forskere under ledelse av Imperial College London data for 520.000 deltakere fra ti land, gjennom forskningsprogrammet European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC).

Deltakerne fylte ut skjemaer om medisinsk historie, kosthold og livsstil, og de ble veid og målt. I løpet av studien fikk 3292 av deltakerne diagnosen tarmkreft.

Forskerne utviklet et score-system, der menn totalt kunne oppnå seks poeng, kvinner sju, basert på anbefalinger om vekt, fysisk aktivitet, mat og drikke som kan føre til vektøkning, plantebasert mat (blant annet grønnsaker, frukt, belgfrukter og korn), kjøtt i kostholdet og alkohol. Kvinner svarte også på om de hadde ammet.

Deltakerne fikk poeng utfra om de fulgte anbefalinger rundt disse faktorene.

Vekt og grønnsaker viktigst

Det viste seg at menn som fikk mer enn tre poeng hadde økt sannsynlighet for å overleve tarmkreft, mens for kvinner var fire eller flere poeng forbundet med økt overlevelse. I begge tilfeller økte sannsynligheten mer jo høyere poengscore deltakeren fikk.

Når forskerne så på de ulike faktorene individuelt, fant de ut at sunn vekt og mye plantebasert næring i kostholdet hadde sterkest påvirkning på overlevelsen. De fant også en sammenheng mellom kvinner som hadde ammet og sannsynlighet for å overleve tarmkreft. Det kjent at amming har en positiv effekt ved brystkreft, men dette er første gang en positiv sammenheng er påvist for tarmkreft også.

Slik dette studiet ble lagt opp, har det ikke vært mulig å si noe om hva som ville skjedd dersom en la om til en sunn livsstil etter å ha fått en kreftdiagnose. Forskerne kunne heller ikke vite om livsstilen endret seg vesentlig underveis i studiet, og forskergruppen understreker behovet for flere studier for å se på sammenhengen mellom livsstil og overlevelse før og etter en tarmkreftdiagnose.

elisabeth.jakobsen@kreftregisteret.no