Bedre behandling og økt overlevelse for tarmkreftpasienter

I løpet av de siste 20 årene er det stadig flere som overlever tarmkreft, og andelen tilbakefall er redusert, viser årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 15.10.2015.

I løpet av de siste 20 årene er det stadig flere som overlever tarmkreft, og andelen tilbakefall er redusert, viser årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Årsrapporten viser resultater for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med endetarmskreft i perioden 1996-2014 og for tykktarmskreft i perioden 2008-2014.

- Noe av forklaringen på både bedret overlevelse og færre tilbakefall kan nok tilskrives bedre utredning og behandling, og at pasienter diskuteres i tverrfaglige team for å avgjøre behandlingen. Riktig bruk av strålebehandling i forkant av operasjon, og bedre kirurgi, er viktig for resultatene av behandlingen, sier Marianne G. Guren, leder av referansegruppen i kvalitetsregisteret.

Flere tarmkreftpasienter opereres på store sykehus

I løpet av den siste tiårsperioden har det skjedd en markant sentralisering av tarmkreftoperasjoner. I 2002-2004 ble færre enn 47 prosent av pasientene med endetarmskreft operert på store sykehus. I 2013 hadde andelen økt til over 79 prosent.

Tendensen er også lik for pasienter med kreft i tykktarmen. I 2013 ble 74 prosent av disse operert på sykehus med mer enn 50 tykktarmkreftoperasjoner i året, mot 65 prosent i 2008.

Stadig flere pasienter, godt over 30 prosent, blir operert med kikkhullteknikk (laparoskopi), men det er stor variasjon mellom sykehusene i bruk av metoden.

Dette er noen av de øvrige resultatene fra rapporten:
• Det er fortsatt reduksjon av lokale tilbakefall for endetarmskreft. Andelen har blitt redusert fra ca. 13 % i årene 1996-1998 til ca 5 % i perioden 2008-2013. 
• Overlevelse for endetarmskreft: Fra perioden 1996-1998 til 2011-2013 var det en økning i estimert 5-års relativ overlevelse, fra 76 % til 86 %.
• Det er jevn årlig økning i andel pasienter med endetarmskreft som får strålebehandling før operasjon, i perioden 2011-2013 utgjorde dette 44 % av pasientene.
• Overlevelse for tykktarmskreft: 5-års overlevelse for pasientgruppen var 81 % i 2013 (estimert overlevelse).
• Metastaser og tykktarmskreft: Andel pasienter som fikk påvist fjernmetastaser i løpet av fem år etter operasjon var 15 % i 2013 (estimert).