2015

Kreft som kan forebygges, øker mest

07.12.2015

- De kreftformene som kan forebygges, er også de som øker mest. Det er spesielt og paradoksalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin. Nå håper hun at både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig legger enda mer vekt på tiltak som virker forebyggende for kreft.

Større omfang av HPV-relatert kreft

07.12.2015

HPV-smitte forårsaker ikke bare livmorhalskreft. Forskere ved Kreftregisteret har gjort en beregning som viser at forekomsten av de øvrige HPV-relaterte kreftformene nå er i ferd med å passere livmorhalskreft.

Føflekkreft øker kraftigst

07.12.2015

Føflekkreft er den kreftformen som øker kraftigst i 2014, og 2003 personer fikk denne diagnosen. Det er 265 flere tilfeller enn i 2013. - Vi ser på denne utviklingen med bekymring, sier forsker Trude Eid Robsahm.

Kreftbehandling sentraliseres

16.11.2015

Stadig flere kreftpasienter får behandling på store sykehus. For lungekreftpasienter har andelen som ble operert på et høyvolumsykehus gått opp fra 45 til 87 prosent i løpet av ti år.

Synkende dødelighet av prostatakreft

15.10.2015

– At prostatakreftdødeligheten går ned, tolker vi som et uttrykk for en bedret prostatakreftbehandling de siste 20 årene, sier Erik Skaaheim Haug, referansegruppeleder for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.

Bedre behandling og økt overlevelse for tarmkreftpasienter

15.10.2015

I løpet av de siste 20 årene er det stadig flere som overlever tarmkreft, og andelen tilbakefall er redusert, viser årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Øker mest – rammer menn hardest

15.10.2015

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge. I løpet av de siste fem årene har forekomsten økt med nærmere 25 prosent for både menn og kvinner. Menn har imidlertid større risiko for å dø av føflekkreft enn det kvinner har.

Helse Midt opererer størst andel av pasienter med eggstokkreft

15.10.2015

Det er store forskjeller mellom de ulike helseregionene på hvor stor andel av pasientene med eggstokkreft blir operert. Helse Midt opererer flest, 96 prosent. I Helse Sør-Øst blir 69 prosent operert.

Velger oftere brystbevarende behandling

15.10.2015

På landsbasis får nå 73 prosent av brystkreftpasientene brystbevarende behandling når svulsten er mindre enn 30 mm. -Et godt resultat, sier professor Bjørn Naume, som har ledet arbeidet med fersk rapport om brystkreftbehandling i Norge.

Fortsatt bedret overlevelse for lungekreftpasienter

15.10.2015

Stadig flere overlever lungekreft, selv om dette er en av våre aller mest dødelige kreftformer. Særlig for kvinner har sannsynligheten for å overleve fem år blitt større. Nå overlever 18,8 posent, mot 14,1 prosent for ti år siden.

God kreftbehandling for barn, uavhengig av bosted

15.10.2015

Norske barn med kreft får like god behandling uansett hvor i landet de bor. Det viser den ferske årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft.

Gode overlevelsestall for lymfom- og lymfoid leukemipasienter

15.10.2015

Fersk rapport om lymfom og lymfoid leukemi viser gode overlevelsestall for norske pasienter, sammenlignet med resten av Europa. – Resultatene er oppsiktsvekkende gode, sier hematolog Geir Tjønnfjord, som har deltatt i referansegruppen for rapporten.

72 millioner til HPV-vaksine til kvinner under 26 år

07.10.2015

- Tilbud om gratis HPV-vaksine til alle kvinner opp til 26 år er et veldig bra punkt i regjeringens statsbudsjett, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Testikkelkreftvev mangler nyoppdaget genmateriale

13.09.2015

– Vi har oppdaget at friske personer har masse av et spesielt type RNA i testiklene, mens personer med testikkelkreft ikke har noe av det såkalte piRNA-et i testiklene, sier molekylærbiolog og forsker ved Kreftregisteret, Trine Rounge.

Genmateriale brukbart etter 40 år i fryseren

18.08.2015

DNA og mikroRNA i nedfrosset serum holder seg stabilt og kan brukes til forskning 40 år etter at prøven ble tatt.

Åpnet landets nye kraftsentrum for kreft

24.08.2015

"Unikt i verdenssammenheng" var ord som gikk igjen da statsminister Erna Solberg åpnet Oslo Cancer Cluster Innovation Park (OCCI) mandag. Det unike ligger i helheten og bredden i fagmiljøene som er samlet i innovasjonsparken – og samlokaliseringen med Ullern videregående skole.

Ingen HPV-vaksinerte har fått livmorhalskreft

07.07.2015

Av de mer enn 130.000 jentene og kvinnene som har fått HPV-vaksinen, er det så langt ingen som har utviklet livmorhalskreft. – Dette er gledelig, men vi må fortsatt vente noen år før de virkelig store kullene med vaksinerte ungdommer kommer opp i den typiske alderen for livmorhalskreft, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.

Finner snus under stadig flere jentelepper

18.06.2015

Snusen har dyttet ned sigaretten og tatt over tronen blant unge kvinner. Og snus er vanligere enn røyk blant kvinner med høyere utdannelse og blant de fysisk aktive.

Mammografiprogrammet evaluert: Fornøyde med godt resultat

05.06.2015

– Dette er en merkedag for alle som arbeider i Mammografiprogrammet, ikke bare på Kreftregisteret, men også ute i fylkene, sier leder av Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind.

Mammografi reduserer dødeligheten, også blant eldre kvinner

02.06.2015

Mammografiscreening reduserer brystkreftdødeligheten blant kvinner mellom 70 og 74 år. Det mener WHOs internasjonale ekspertgruppe.