2014: Når kommer mammografibussen til ditt distrikt

I Norge foregår mammografi normalt ved ett av 16 brystdiagnostiske sentre rundt om i landet. I tillegg til dette tilbyr 4 mammografibusser undersøkelser til kvinner mellom 50 og 69 år i distrikter i 9 fylker iår. Her finner du når mammografibussen kommer til ditt distrikt i 2014.

Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud til kvinner i alderen 50-69 år om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Kvinnene blir inviterte til undersøkelse ved fire mammografibusser og 25 stasjonære enheter, som oftest knyttet til et sykehus. I 2014 vil bussene besøke 32 kommuner i ni fylker. Ofte vil kvinner fra nabokommuner også inviteres når bussen er plassert på ett sted.

Det er kun screeningundersøkelsen som finner sted på bussene. Tyding av bildene og eventuelle etterundersøkelser vil finne sted på et av landets 16 brystdiagnostiske sentre. Her finner du en oversikt over når bussen er plassert i de ulike kommunene i 2014. En fullstendig oversikt over hvilke kommuner som inkluderes i de ulike busstoppene finner du her.

Om lag 20% av alle screeningundersøkelseri Norge gjøres på bussene. De resterende undersøkelsene finner sted på stasjonære enheter. Oversikt over når kvinner som er bosatt i kommuner som ikke får besøk av mammografibussen kan du finne her

Hvis du ser at mammografibussen kommer til ditt distrikt og lurer på om du vil få invitasjon kan se på denne oversikten for å finne ut hvilke årskull som inviteres der du bor.

Målet med Mammografiprogrammet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. En studie fra Kreftregisteret viser at dødeligheten av brystkreft er ca 40% lavere blant de som møter, sammenlignet med de som ikke møter.

tor.johnsen@kreftregisteret.no


 

Mammografibussene - kjøreplan 2014

Kommune/sted

Fylke

Uke 

Flesberg/Lampeland

Buskerud

4-5

Nore og Uvdal

Buskerud

6

Geilo

Buskerud

7-8

Gol

Buskerud

9-15

 

Kirkenes

Finnmark

2-3

Tana

Finnmark

3-5

Karasjok

Finnmark

5-6

Kautokeino

Finnmark

6-8

Hammerfest

Finnmark

8-13

Alta

Finnmark

13-21


Åsnes/Flisa

Hedmark

2-3

Grue

Hedmark

33-35

Kongsvinger

Hedmark

36-51


Os

Hordaland

1-12

Kvam/Norheimsund

Hordaland

13-18

Odda

Hordaland

18-24

Osterøy

Hordaland

38-41

Voss

Hordaland

41-51


Rindal

Møre og Romsdal

22

Aure

Møre og Romsdal

23-24

Smøla

Møre og Romsdal

25


Mosjøen

Nordland

2-9

Sandnessjøen

Nordland

10-17

Brønnøysund

Nordland

18-37

Værøy

Nordland

38

Røst

Nordland

38

Leknes

Nordland

39-44

Svolvær

Nordland

45-49


Jevnaker

Oppland

17-20

Lunner

Oppland

20-25


Hitra

Sør-Trøndelag

34-37


Lyngen

Troms

35-36

Nordreisa

Troms

36-39

Kåfjord

Troms

40

Storfjord

Troms

41

Lenvik/Finnsnes

Troms

42-50