Stor vitenskapelig produksjon i Kreftregisteret hittil i 2012

Kreftregisterets ansatte har hatt en stor vitenskapelig aktivitet hittil i år. De har vært hoved- eller medforfattere av 86 artikler i internasjonale fagtidsskrifter per 31.7. 2012.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisterets ansatte har hatt en stor vitenskapelig aktivitet hittil i år. De har vært hoved- eller medforfatter av 87 artikler i internasjonale fagtidsskrifter per 1.8. 2012.

Ett av formålene til Kreftregisteret er å: 

Drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, naturlige forløp og behandlingseffekter for å fremme og utvikle kvaliteten på forebyggende tiltak og helsehjelp som tilbys eller ytes mot kreftsykdom, herunder følge opp enkeltpasienter og pasientgrupper.

Forskningen i Kreftregisteret skjer primært ved at medarbeiderne produserer eller gir bidrag til andre studier som utføres i Norge eller internasjonalt. Resultatene publiseres i et stort antall nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Hittil i år har Kreftregisterets ansatte vært hoved- eller medforfatter av 87 artikler som er publisert i ulike tidsskrifter, både i papirutgaven og in-press.

Våre forskere har vært første- eller sisteforfatter av 19 tidsskriftsartikler.

tor.johnsen@kreftregisteret.no