100 millioner til klinisk kreftforskning

Nesten 100 millioner forskningskroner er satt av de neste fem årene til kliniske kreftstudier. Forslag til tema kan sendes til Nasjonal råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten innen 1. juli.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Nesten 100 millioner forskningskroner er satt av de neste fem årene til kliniske kreftstudier. Forslag til tema kan sendes til Nasjonal råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten innen 1. juli.

Et nytt forskningsprogram skal finansiere og stimulere til forskning som gir gode beslutningsgrunnlag innenfor prioriterte områder i kreftomsorgen. Programmet går i første omgang i fem år (2011-2015) med et årlig budsjett fra Helse- og omsorgsdepartementet på 19,5 millioner kroner.
Programmet er initiert av Forskningsrådet og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering vil pvurdere forslagene til tema/områder det skal forskes på i programmet.

Effekt, sikkerhet og kostnader

- Ofte er det mangel på sammenlignende dokumentasjon av effekt, sikkerhet og kostnader av tiltak i vanlig klinisk praksis, også på kreftområdet. Programmets mål er derfor å gi denne typen dokumentasjon, sier Bjørn Erikstein, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet på Forskningsrådets nettsider.  

Sentral rolle

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten vil spille en sentral rolle i det nye programmet. Rådet ønsker nå temaforslag. Det vil også prioritere forslagene og sende en anbefalt liste til Forskningsrådet. Kreftregisterets direktør, Giske Ursin, er medlem i Nasjonal råd for kvalitet og prioritering

Hva kan være tema

Programmet skal støtte studier som:

 • bidrar til bedre kunnskap om effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av tiltak på kreftområdet
 • gir kunnskap i form av endepunkter med direkte nytte for klinisk praksis, eksempelvis resultater i form av sykelighet eller dødelighet, livskvalitet og ressursbruk eller kostnader knyttet til omsorg av kreftpasienter
 • genererer kunnskap til bruk i nasjonale retningslinjer eller prosedyrer for kreftomsorg

Det legges opp til en todelt prosess som følger:

 1. Det ønskes begrunnede forslag til tema/områder innenfor kreftomsorgen der det er identifisert behov for kunnskapsbasert beslutningsstøtte. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten vil prioritere forslagene.
  Frist for temaforslag er 1. juli 2011.
 2. Norges forskningsråd vil lyse ut midler til forskningsprosjekter på prioriterte temaområder.
  Søknadsfrist er 30. november 2011.
  Alle med interesse for kreftområdet oppfordres til å bidra! Beskrivelse av programmet og framgangsmåten for å fremme forslag og søke om midler vil bli lagt ut på www.forskningsrådet.no