– Hjelp – vi vil sende mindre papir!

– Vi ønsker å være miljøbevisste, og å kommunisere mer effektivt med folk – men for å få til det, er vi avhengige av hjelp fra deg som er kvinne mellom 25 og 69 år, sier Stefan Lönnberg, leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

– Vi ønsker å være miljøbevisste, og å kommunisere mer effektivt med folk – men for å få til det, er vi avhengige av hjelp fra deg som er kvinne mellom 25 og 69 år, sier Stefan Lönnberg, leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Nå har omsider de digitale løsningene for sikker, offentlig kommunikasjon blitt så gode og brukervennlige at det er hensiktsmessig å ta verktøyene i bruk, både for det offentlige og for innbyggerne.

Les om hvordan du kan opprette digital postkasse på norge.no

– Vi har ventet utålmodige på disse løsningene, så nå håper vi at riktig mange oppretter sin digitale postkasse, sånn at vi får noen å sende digitale brev til, sier Lönnberg.

Et fjell av papir

Hvert år sender Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ut over 450.000 brev til kvinner med påminnelser om å ta en celleprøve fra livmorhalsen. Det tilsvarer 1500 brev hver dag - 9000 brev i uka.

Lönnberg håper å begrense mengden papir han sender ut, både av miljøhensyn, men også fordi han tror den digitale løsningen er enklere for mottakeren.

Les mer om brevene Livmorhalsprogrammet sender ut

– Dersom du lar oss sende meldinger til deg gjennom sikker digital postkasse, blir det enklere for deg å holde styr på brev fra oss, vi kan redusere på de enorme mengdene papir vi sender ut hvert år, og vi sparer det offentlige for penger, sier han.

Digitale pionerer

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er, i tillegg til NAV og Statens Innkrevingssentral, de første offentlige aktørene som går i gang med å kommunisere elektronisk gjennom sikker digital postkasse. Innen første halvdel av 2016 er imidlertid alle offentlige etater pålagt å bruke digital postkasse, så i løpet av det neste året blir det mulighet for å få stadig mer post elektronisk.

Neste år begynner det andre norske screeningprogrammet, Mammografiprogrammet, med å sende ut sine invitasjoner gjennom digital postkasse – og med et årlig omfang på 600.000 brev derfra er potensialet for besparinger stort også her.

Dersom både Mammografiprogrammet og Livmorhalsprogrammet kunne sendt ut alle sine brev digitalt, ville samfunnet kunne spart flere millioner kroner hvert år.

– Kjedelig, men viktig brev

– Vi skjønner jo at brev med påminnelse om å ta celleprøve ikke akkurat er det triveligste og mest lystbetonte brevet du kan få – men det er et av de viktigste! Livmorhalskreft kan i de fleste tilfeller forebygges, men det krever en liten egeninnsats, sier Lönnberg.

Les mer om Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Livmorhalskreft er en av få krefttyper som opptrer hyppigst hos relativt unge kvinner – de fleste andre kreftformer er vanligst blant eldre. Hvert år får rundt 300 kvinner sykdommen, og rundt 70 dør av den.

I all hovedsak er livmorhalskreft forårsaket av HPV-viruset, som er svært vanlig, og som smitter gjennom seksuell kontakt. De fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv, ofte uten at bæreren merker noe til viruset, men av og til slår viruset seg ned i kroppen, og kan forårsake kreft.

Med stadig utvikling i screeningprogrammet, samt HPV-vaksine, kan imidlertid de fleste tilfellene av livmorhalskreft forebygges – men det er en utfordring at bare rundt 67 prosent av kvinnene mellom 25 og 69 år tar celleprøve hvert tredje år, som anbefalt.

– Livmorhalskreft er en kreftform vi faktisk har et reelt håp om å tilnærmet utslette. Men betingelsen er altså at vaksinasjonsprogrammet følges og at kvinner tar celleprøver. Og med digitale påminnelser, og varsel på sms, håper vi at det skal bli enklere å huske på å ta celleprøve, slik at enda flere sjekker seg, sier Lönnberg.