– Forskjeller i kreftbehandling tar liv

Pasienter med lungekreft får ulik behandling ved de forskjellige sykehusene i landet. - Bedre kvalitet på behandlingen kunne reddet mange menneskeliv, sier forsker Trond-Eirik Strand ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Pasienter med lungekreft får ulik behandling ved de forskjellige sykehusene i landet. - Bedre kvalitet på behandlingen kunne reddet mange menneskeliv, sier forsker Trond-Eirik Strand ved Kreftregisteret i en pressemelding sendt ut av Lungekreftforeningen i anledning av markering av Verdens kreftdag i dag 4. februar. 

Strand har jobbet sammen med Hans Rostad i Kreftregisteret for å kartlegge lungekreftoperasjoner i Norge. De mener at den store variasjonen i antallet operasjoner er et tydelig tegn på at helsemyndighetene ikke gjør nok for å følge opp og kvalitetssikre behandlingen av lungekreftpasienter.

En oversikt over antall operasjoner ved lungekreft, viser at det er store lokale forskjeller på hvor mange av pasientene med lungekreft som blir lagt på operasjonsbordet. Uten operasjon er mulighetene for å overleve lungekreft under ti prosent.

– Forskjellene i antall operasjoner i de ulike fylkene i Norge er påfallende. Tallene for antall opererte er ikke spesielt store, så det er vanskelig å trekke helt sikre konklusjoner for det enkelte fylke. Men den store variasjonen over hele landet er et spørsmål om forskjeller i behandlingskvalitet, mener Strand.

 

tor.johnsen@kreftregisteret.no