Kreftregisteret fraråder at helseopplysninger sendes på e-post

Kreftregisteret fraråder at sensitiv helseinformasjon sendes i e-post, og ber derfor om at slike henvendelser skjer pr. brev. Dette først og fremst av hensyn til informasjonssikkerheten.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret får med jevne mellomrom henvendelser på e-post som inneholder sensitiv helseinformasjon. Vi fraråder at slik informasjon sendes i e-post, og ber derfor om at slike henvendelser skjer pr. brev. Dette først og fremst av hensyn til informasjonssikkerheten.

Kreftregisterets forvalter sensitive helsedata. Som et sentralt helseregister, og i likhet med andre aktører i helsetjenesten, er vi underlagt strenge krav til informasjonssikkerhet,  som blant annet skal sikre at sensitive personopplysninger ikke kommer på avveie.

Med jevne mellomrom mottar vi imidlertid sensitiv informasjon på e-post. Kreftregisteret fraråder at slik informasjon sendes elektronisk, og oppfordrer til at slik informasjon kun formidles i lukket brevsending.

Kreftregisteret behandler ikke henvendelser mottatt på e-post som inneholder helse- og personopplysninger, men vil kontakte avsender og be om at opplysningene sendes  pr. brev.

Inngående e-poster som inneholder sensitiv informasjon vil bli slettet fra våre systemer.

tor.johnsen@kreftregisteret.no