- Hjerte- og karregisteret bør organiseres som Kreftregisteret

Kreftregisteret støtter forslaget om å etablere et nasjonalt register for hjerte- og karlidelser. – Men vi mener det bør etableres ett integrert register, ikke et basisregister plassert i Folkehelseinstituttet og flere medisinske kvalitetsregistre plassert ulike steder rundt om i landet, sier avdelingsleder Bjørn Møller ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret støtter forslaget om å etablere et nasjonalt register for hjerte- og karlidelser.

– Men vi mener det bør etableres ett integrert register, ikke et basisregister plassert i Folkehelseinstituttet og flere medisinske kvalitetsregistre plassert ulike steder rundt om i landet, sier avdelingsleder Bjørn Møller ved Kreftregisteret.

Avdelingsleder Bjrøn Møller- I Kreftregisteret ser vi pasientens tidslinje fra diagnose til død under ett, og legger opp til rapporteringen for de ulike begivenhetene langs denne tidslinjen i ett integrert system. Vi mener det vil være mer hensiktsmessig å organisere Hjerte- og karregisteret på samme måte som Kreftregisteret, som et selvstendig institutt, med eget kapittel over statsbudsjettet, sier Møller.

Omfattende registrering av pasienter er kostnadskrevende og bør fortrinnsvis etableres for sykdomsgrupper assosiert med høy grad av alvorlighet og kompleksitet. Hjerte- og karlidelser er en slik sykdomsgruppe, påpeker Kreftregisteret i sin høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet angående etablering at et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.

Instituttet støtter forslaget om felles formål for basisregisteret og kvalitetsregistre, og at hjerte- og karregisteret skal være personidentifiserbart uten samtykke.

Et integrert hjerte- og karregister som Kreftregisteret går inn for, bør være klinikknært.

- For Kreftregisterets del sikres denne klinikknære relasjonen ved formalisert samarbeid med nasjonale referansegrupper, bestående av eksperter innen blant annet onkologi, kirurgi og patologi – og ikke ved plassering i eller utenfor foretakssystemet, sier Møller.