Har godkjent en enda bedre HPV-vaksine

Det europeiske legemiddelbyrå (EMA), EUs legemiddelverk, går nå ut og anbefaler en ny og forbedret versjon av HPV-vaksinen. EMA anbefaler vaksinen for både gutter og jenter, og den kan gis fra niårsalderen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne saken er mer enn 2 år gammel

 

Det europeiske legemiddelbyrå (EMA), EUs legemiddelverk, går nå ut og anbefaler en ny og forbedret versjon av HPV-vaksinen. EMA anbefaler vaksinen for både gutter og jenter, og den kan gis fra niårsalderen.

Den nye varianten av vaksinen beskytter mot ni ulike former av HPV-viruset.

Vaksinen er kontrollert i sju ulike kliniske studier, med mer enn 23.000 personer, og ifølge EMA har den vist seg å være både sikker og effektiv.

Vaksinen som i dag brukes, er forløperen til den nye vaksinen. Den brukes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, og gir beskyttelse mot de virusene som er opphav til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Den nye vaksinen skal kunne være effektiv mot hele 90 prosent av krefttilfellene.

- Vaksinen som brukes nå er svært god og gir beskyttelse mot de viktigste kreftfremkallende HPV-virusene. Den nye vaksinen beskytter i tillegg mot fem sjeldnere kreftfremkallende typer av viruset, og de nye studiene som EMAs anbefaling bygger på antyder at den vil forhindre enda flere krefttilfeller. Det er en god nyhet, sier Bo Terning Hansen, forsker ved Kreftregisteret.

Hyppigst hos yngre kvinner

Den nye vaksinen beskytter altså mot flere varianter av humant papilloma virus (HPV) enn dagens vaksine.  HPV er den viktigste årsaken til livmorhalskreft, og viruset smitter ved seksuell kontakt. Livmorhalskreft er en av få kreftformer som opptrer hyppigere hos yngre kvinner enn hos eldre, men siden de aller fleste tilfellene av livmorhalskreft er forårsaket av HPV-virus, er det mulig å beskytte seg gjennom vaksinasjon.

- Det er likevel verdt å merke seg at det fremdeles er noen sjeldne typer av HPV viruset som selv ikke den nye vaksinen beskytter mot. Alle tilgjengelige HPV-vaksiner gir også mindre beskyttelse hvis de gis etter at en er smittet med HPV. Derfor er det viktig at alle vaksinerte fremdeles følger anbefalingene til Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, sier Hansen. 

HPV-vaksine i norsk vaksinasjonsprogram

I 2009 ble vaksinen en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet, og jenter på 7. klassetrinn får tilbud om å ta den. Vaksinen settes som en sprøyte i armen, og i dag anbefaler helsemyndighetene tre doser for at den skal virke best mulig.

- Den nye vaksinen er ennå ikke tilgjengelig for bruk. EMA har anbefalt den, og det er et viktig skritt på veien, men den norske godkjenningsprosessen gjenstår. Det er også uavklart om og når den nye vaksinen eventuelt skal brukes i Barnevaksinasjonsprogrammet – dette er noe helsemyndighetene må ta stilling til, sier Hansen.

HPV-vaksinen virker forebyggende, og gir best effekt når den gis før seksuell debut. I Norge har man ansett 13-årsalderen for å være passende tidspunkt å gi vaksinen, og det er kun jenter som får tilbud om å ta den. De europeiske legemiddelmyndighetene, EMA, anbefaler imidlertid den nye vaksinen både for gutter og jenter, fra ni års alder og oppover.  

 - Massevaksineringen mot HPV i Norge skiller seg ut ved at vi ikke tilbyr gratis vaksine også til eldre jenter. En rekke land har i flere år hatt et langt bredere tilbud om HPV-vaksinering enn vi har i Norge, og i eksempelvis Danmark og Sverige har de allerede påvist at de eldre vaksinerte kvinnene har en lavere forekomst av kjønnsvorter og forstadier til livmorhalskreft. Norske kvinner født før 1997 har ikke fått tilbud om gratis vaksine, og følgelig er svært få av dem beskyttet mot HPV. Noen få land har også innført gratis vaksinering av gutter, sier Hansen. 

- Flott at Stortinget diskuterer utvidet HPV-vaksine

Stortinget diskuterer om man skal gi HPV-vaksine til kvinner som er født tidligere enn i 1997, samt å omfatte gutter i vaksinasjonsprogrammet.

- Vi er glade for at Stortinget har tatt opp denne saken. Jo raskere et opplegg for innhenting kommer på plass, jo flere kan få viktig beskyttelse, og jo større helsegevinst kan vi få, både for den enkelte og for samfunnet, sier direktør for Kreftregisteret, Giske Ursin.

Nylig diskuterte Stortinget å tilby HPV-vaksinen, som blant annet beskytter mot livmorhalskreft, til unge kvinner som er så gamle at de ikke har fått tilbud om den relativt nye HPV-vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

- Det er positivt at Stortinget har diskutert saken med innhenting, og snakker om å ta temaet opp igjen i forbindelse med neste års Statsbudsjett, sier Ursin.

- En av de viktigste kreftoppdagelsene de siste årene

Kreftforsker Bo Terning Hansen er begeistret for utviklingen på fagfeltet, og sier at effekten av vaksinen vil være spesielt stor i utviklingsland som ikke har screening mot livmorhalskreft.

- HPV-vaksinen er en av de viktigste oppdagelsene innen kreftmedisinen i de senere år. I tillegg til å beskytte mot livmorhalskreft forventer man at den også vil beskytte mot HPV-forårsaket kreft i andre organer, som vulva, vagina, penis, anus og hode/hals. Den vil kunne forbedre folkehelsa betraktelig, og dette potensialet øker med den nyutviklede vaksinen som gir enda bedre beskyttelse. Historisk vet vi at utbredt vaksinering faktisk kan utrydde sykdom, og det gir grunn for optimisme med hensyn til bekjempelsen av disse kreftformene, konstaterer han.