- Flere bør få lungekreftoperasjon

- Overlevelsen blant dem som opereres for lungekreft er så høy at flere pasienter bør bli operert, mener stipendiat og lege Trond-Eirik Strand ved Kreftregisteret. Han har blant annet sett på kirurgisk behandling av denne kreftformen i sin doktorgradsavhandling, og viser at stadig færre dør av lungekreftoperasjon.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Overlevelsen blant dem som opereres for lungekreft er så høy at flere pasienter bør bli operert, mener stipendiat Trond-Eirik Strand ved Kreftregisteret. Han har blant annet sett på kirurgisk behandling av denne kreftformen i sin doktorgradsavhandling, og viser at stadig færre dør av lungekreftoperasjon.

Tekst: Børge Sildnes

Hvert år får 2300 nordmenn lungekreft. Om lag ti prosent av alle som får diagnosen lever lenger enn fem år med sykdommen, viser de siste publiserte tallene fra Kreftregisteret. 

I sin doktorgradsavhandling viser lege og stipendiat Trond-Eirik Strand at overlevelsen er mye høyere blant pasientene som får kirurgisk behandling for sykdommen. - 46 prosent av disse pasientene overlevde minst fem år med sin diagnose, sier Strand.

Risikofaktorer

Om lag 17 prosent av lungekreftpasienter tilbys operasjon. Tradisjonelt har terskelen for å få slik kirurgisk behandling vært høy og knyttet til vurdering av flere risikofaktorer hos pasientene. Sykdommen er ofte for langtkommen ved diagnose.

En forskergruppe med utspring fra Kreftregisteret har, med støtte i forskningsresultater, tatt til orde for at flere lungekreftpasienter bør få kirurgisk behandling.

- Studien viser at andre sykdommer som virker inn på prognosen, høy alder, mannlig kjønn, høyresidig tumorlokalisasjon og større inngrep var risikofaktorer for postoperativ død, sier Strand.

Endrede røykevaner

En annen av studiene som inngår i Strands avhandling så på lungekreft hos aldersgruppen 20 til 44 år. Undersøkelsen viser at forekomsten av lungekreft blant unge kvinner øker. Dette kan knyttes til endrede røykevaner i tenårene.

Studien underbygger at tidlige røykestart er ugunstig. Det er viktig å fortsette arbeidet for å forhindre at unge begynner å røyke, sier Strand.