- Flere bør få lungekreftoperasjon

Stipendiat Trond-Eirik Strand (bildet) og forsker Hans Rostad ved Kreftregisteret har sett på kirurgisk behandling av lungekreft i Norge.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Trond Eirik Strand, KreftregisteretStipendiat Trond-Eirik Strand (bildet) og forsker Hans Rostad ved Kreftregisteret har sett på kirurgisk behandling av lungekreft i Norge.

- Det er stadig færre som dør etter lungekreftoperasjon, men forskjellen mellom sykehusene må reduseres, mener de.

En forskergruppe med utspring fra Kreftregisteret har, med støtte i forskningsresultater, tatt til orde for at flere lungekreftpasienter bør få kirurgisk behandling.