Nyheter

Flere overlever lungekreft

22.10.2017

Aldri før har flere overlevd lungekreft. – I dag ligger overlevelsen på 16 prosent for menn og 22 prosent for kvinner, men det er fortsatt en av våre aller mest dødelige kreftsykdommer, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

18 640 brystkrefttilfeller oppdaget

16.10.2017

I løpet av Mammografiprogrammets 20-årige historie har 18 640 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom programmet. Dette er et av resultatene som kommer fram i en ny rapport.

Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft

10.10.2017

Risikoen for å få føflekkreft øker i takt med at vekta øker. Den gode nyheten er at overvektige som går ned i vekt også blir mindre utsatt for føflekkreft.

Norge blant verdens beste på leukemioverlevelse blant barn

09.10.2017

Norske barn med leukemi er blant de i verden som oftest overlever sykdommen. Bare i Tyskland, Østerrike og Canada er overlevelsen bedre.

Livmorhalsprøven - hva er egentlig legen på jakt etter?

08.09.2017

Det krever erfaring og god teknikk å ta en celleprøve av høy kvalitet. Nå vil Livmorhalsprogrammet at legene skal bli enda flinkere til å ta prøven.

Fortsatt for få som tar livmorhalsprøve

01.09.2017

250 000 norske kvinner har latt være å ta celleprøve de siste ti årene, viser nye tall fra Kreftregisteret.

Kontakt med råolje gir økt risiko for hudkreft

29.08.2017

Hudkontakt med råolje og benzen kan øke risikoen for hudkreft. Det viser en ny studie som Kreftregisteret har gjort blant ansatte i oljebransjen.

Tar over som styreleder

27.06.2017

Lisbeth Sommervoll er ny styreleder i Kreftregisteret. Sommervoll jobber til daglig ved Oslo Universitetssykehus.

Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?

08.05.2017

Blærekreft får langt mindre oppmerksomhet enn mange andre kreftformer. Hvorfor er det sånn? Og hvilke konsekvenser får det for pasientene?

Brystkreft får mest oppmerksomhet

08.05.2017

Brystkreft er kreftformen som oftest omtales i norske medier, viser en ny kartlegging fra Kreftregisteret.

Spør om livskvalitet hos kreftpasienter

24.04.2017

Alle menn som får prostatakreft, får nå mulighet til å fortelle om livskvaliteten sin.

God form beskytter mot kreft

18.04.2017

Menn med god fysisk form har redusert risiko for en rekke kreftformer, viser en fersk, norsk studie fra Kreftregisteret.

34.000 flere har tatt livmorhalsprøve

28.03.2017

Oppmøtet øker i alle aldersgrupper, og særlig blant de yngste, viser de nyeste tallene fra Kreftregisteret.

Flere brystkreftdødsfall blant lavt utdannede

25.02.2017

Selv om de fleste av kvinnene som får brystkreft har høy utdanning, er flesteparten av dem som dør av kreften lavt utdannet.

Innvandrere rammes sjeldnere av kreft

29.01.2017

Innvandrere i Norge har lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen – med noen få unntak. Kosthold er én mulig forklaring.

Menn opereres oftest for kreft i spiserøret

14.12.2016

Andelen som blir operert for kreft i spiserøret er høyere for menn enn for kvinner. Fagmiljøene vil bruke et nytt kvalitetsregister for å finne ut hvorfor.

Gode registre kan gi presise svar om nye medikamenter

13.11.2016

- Vi vet fortsatt for lite om effekten av nye kreftlegemidler, sier Kreftregisterets direktør, Giske Ursin.

Prostatakreft sentraliseres

13.11.2016

Stadig flere av pasientene får behandling på store sykehus.

Kikkhullsoperasjon til stadig flere tarmkreftpasienter

13.11.2016

Rundt halvparten av pasientene med tykk- og endetarmskreft opereres nå med kikkhullsteknikk, og andelen er økende.

Helse Midt opererer flest med eggstokkreft

13.11.2016

Det er fortsatt geografiske forskjeller på hvor mange som opereres for eggstokkreft, selv om forskjellene har blitt mindre.

Vil vite mer om seneffekter

13.11.2016

- Vi vet for lite om langsiktig livskvalitet for barnekreftpasienter, Eva Widing, leder for Barnekreftregisteret.

Flere kvinner får lungekreft før pensjonsalder

13.11.2016

For første gang har nå kvinner under 70 år høyere forekomst av lungekreft enn menn i tilsvarende alder.

Stadig flere beholder brystet

13.11.2016

– Dette er en veldig gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette vet vi om HPV-vaksinen

03.11.2016

Effekten av HPV-vaksinen varer lenge, og Kreftregisteret har ikke registrert noen tilfeller av livmorhalskreft blant de vaksinerte.

Hormonbehandling mer skadelig enn tidligere antatt

01.11.2016

Ny studie avdekker nye sammenhenger mellom hormonbehandling i overgangsalderen og ulike typer brystkreft.

Arbeidervern eller personvern - må vi velge?

01.11.2016

Kronikk: Personvernet er i ferd med å bli så dominerende at det kan gå på bekostning av andre viktige hensyn, skriver forskerne Tom Grimsrud og Kristina Kjærheim.

Her finner du de ferskeste krefttallene

24.10.2016

Kreftregisteret har aldri tidligere registrert høyere antall tilfeller av prostatakreft hos menn og tarmkreft hos kvinner. Les mer om kreftstatistikk for 2015. Tall for 2016 kommer i slutten av oktober 2017

Høyest oppslutning i distriktene

29.09.2016

Blant kvinner i Sogn og Fjordane, Rogaland og Nordland møter over 80 prosent til timen i Mammografiprogrammet.

Anbefaler nasjonal tarmkreftscreening

21.09.2016

- Vi ser at vi greier å finne kreft i et stadium der prognosene for pasientene er bedre, sier prosjektleder Thomas de Lange.

Visepresidenten i USA ser til Norge

20.09.2016

Norske Kreftregister-data sentralt i USAs neste månelandingsprosjekt - Cancer Moonshot.

Dramatisk økning neste 15 år

04.09.2016

Antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent fram mot 2030. – Dette er en dramatisk økning, sier forsker Steinar Tretli ved Kreftregisteret.

Knytter overvekt til enda flere kreftformer

24.08.2016

Internasjonale eksperter har påvist sammenheng mellom overvekt og åtte kreftformer.

Livsstilsendringer i godt voksen alder kan forlenge livet

04.07.2016

- Effekten av å legge om livsstilen etter fylte 50 var overraskende stor, sier forsker Paula Berstad.

- Kan ta lang tid før vi ser en nedgang i tallene

30.05.2016

I 2014 fikk mer enn 3000 personer lungekreft. Særlig er utviklingen blant kvinner dramatisk, sier forsker Tom Grimsrud.

Flexible Parametric Survival Models

30.05.2016

Wednesday September 14, 2016, following the 2016 Nordic and Baltic Stata User Group Meeting, Professor Paul Lambert, co-author of the Stata program stpm2 and the book “Flexible Parametric Survival Analysis Using Stata: Beyond the Cox Model”, will give a one day course in flexible parametric survival models.

6000 flere sjekket seg etter kampanje

12.05.2016

Thea Steens innsats for å øke unge kvinners bevissthet rundt livmorhalskreft har gitt resultater. Mer enn 6000 flere sjekket seg i fjor sammenlignet med året før.

Kreftregisteret har nye nettsider

24.04.2016

Velkommen til Kreftregisterets nye nettsider! De nye sidene er tilpasset mobile enheter, og har et mer moderne uttrykk enn de gamle sidene.

Ressurssterke lungekreft-pasienter opereres oftere

24.04.2016

Lungekreftpasienter som er høyt utdannet og har god inntekt har større sjanse for å bli operert enn de med lavere inntekt og utdanning, viser en fersk studie fra Kreftregisteret.

Livmorhalssjekk hjemme kan øke screening-deltakelsen

15.04.2016

For kvinner som vegrer seg mot å gå til lege for livmorhalssjekk kan hjemmetest bli et alternativ. En ny studie fra Kreftregisteret viser lovende resultater, og at kvinnene i studien var fornøyde med å kunne sjekke seg hjemme i ro og mak.

Rapport tomosyntese i mammografiscreening

21.01.2016

Per i dag er har vi for lite kunnskap om bruk av tredimensjonale mammografi-bilder til å kunne ta metoden i bruk i Mammografiprogrammet, konkluderer ny rapport.

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave

15.01.2016

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave og kan bestilles fra Kreftregisteret.

Bedre prognose for kvinner med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet

12.01.2016

Kvinner med screeningoppdaget brystkreft har betydelig bedre prognose enn kvinner som venter med å ta mammografi til de får symptomer.

Fortsatt økning i lungekreft blant kvinner

07.12.2015

Forskere ser med bekymring på kurvene for lungekreft blant kvinner. – Selv om sammenhengen mellom røyk og lungekreft har vært velkjent i nærmere 50 år nå, ser vi fortsatt ingen tegn til nedgang i lungekreftforekomsten blant kvinner, sier forsker ved Kreftregisteret, Tom Grimsrud.

Kreft som kan forebygges, øker mest

07.12.2015

- De kreftformene som kan forebygges, er også de som øker mest. Det er spesielt og paradoksalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin. Nå håper hun at både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig legger enda mer vekt på tiltak som virker forebyggende for kreft.

Større omfang av HPV-relatert kreft

07.12.2015

HPV-smitte forårsaker ikke bare livmorhalskreft. Forskere ved Kreftregisteret har gjort en beregning som viser at forekomsten av de øvrige HPV-relaterte kreftformene nå er i ferd med å passere livmorhalskreft.

Føflekkreft øker kraftigst

07.12.2015

Føflekkreft er den kreftformen som øker kraftigst i 2014, og 2003 personer fikk denne diagnosen. Det er 265 flere tilfeller enn i 2013. - Vi ser på denne utviklingen med bekymring, sier forsker Trude Eid Robsahm.

Kreftbehandling sentraliseres

16.11.2015

Stadig flere kreftpasienter får behandling på store sykehus. For lungekreftpasienter har andelen som ble operert på et høyvolumsykehus gått opp fra 45 til 87 prosent i løpet av ti år.