Nyheter

Siste publiserte nyhetsartikler fra Kreftregisteret.

 

Nyhetssaker fra 2021:

Eldre nyhetssaker

Har studert medikamentbruk og kreftrisiko

14.12.2020

Forskere ved Kreftregisteret finner både kjente sammenhenger og nye signaler som det kan være verdt å undersøke nærmere i fersk, stor registerstudie om legemidler og kreftrisiko.

Får bivirkninger etter prostatakreftbehandling

27.10.2020

Pasienter får utfordringer med både tarm, urinlekkasje og seksualfunksjon etter radikal prostatakreftbehandling.

Pasienters livskvalitet inn i Kreftregisteret

29.01.2021

Nå blir kvinner og menn i hele landet invitert til å rapportere om sin livskvalitet og om hvordan en kreftbehandling har påvirket dem.

Flere overlever lenge på tross av kreft med spredning

22.10.2020

- Et av de virkelig store lyspunktene i årets kreftstatistikk er overlevelsen for de mest avanserte tilfellene av en del kreftformer, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Nær 35.000 nye krefttilfeller registrert i 2019

22.10.2020

Kreftregisteret i Norge har fått inn rapporter om 34.979 nye krefttilfeller for 2019. Det er fortsatt flere krefttilfeller blant menn enn blant kvinner.

Forbedret overlevelse for kreftpasienter i hele Norden

19.10.2020

En stor sammenligning av kreftoverlevelse mellom de nordiske landene viser forbedringer i alle land over tid.

Fortsatt sykehus som ikke oppfyller krav til antall operasjoner

28.09.2020

Selv om hovedregelen er at kreftpasienter skal opereres på sykehus med robuste tall og solid erfaring og rutine, oppfyller fortsatt en del sykehus ikke kravene til årlig operasjonsvolum.

Kvalitetsregisterrapporter for 2019 publisert

28.09.2020

Kvalitetsregistrene på kreftområdet har publisert sine årsrapporter for 2019. I alt åtte ulike kreftområder har eget kvalitetsregister.

Tilbyr kurs i prøvetaking

28.08.2020

Fastleger som ønsker å bli enda bedre til å ta livmorhalsprøve får tilbud om gratis kurs.

Bedre brystkreftoverlevelse kun for ressurssterke

05.07.2020

Stadig flere unge kvinner overlever brystkreft med spredning - men først og fremst de med høy utdanning og inntekt.

Mammografiprogrammet i gang igjen

04.06.2020

Mammografiscreeningen er i gang igjen i hele landet etter korona-stans i vår.

Mammografiprogrammet starter opp igjen

12.05.2020

I deler av landet starter Mammografiprogrammet nå forsiktig opp igjen, etter at all screening har vært stanset siden midten av mars.

Livmorhalsprogrammet sender påminnelser igjen

08.05.2020

Livmorhalsprogrammet sender igjen ut påminnelser om å ta livmorhalsprøve, etter at utsendelsene har vært stanset siden midten av mars.

Legger planer for å starte screening igjen

06.05.2020

Etter mange uker uten påminnelser eller invitasjoner til screening, er etterslepet betydelig. Kreftregisteret jobber nå på spreng med å planlegge hvordan screening-aktiviteten kan gjenopptas.

Redusert aktivitet i kreftscreeningen

27.04.2020

Korona-viruset preger helsevesenet, og også kreftscreeningen er berørt. All rutinemessig mammografi er stanset inntil videre, og Livmorhalsprogrammet og piloten for tarmscreening har stanset utsending av nye invitasjoner.

Fortsatt lav aktivitet i Kreftregisterets lokaler

07.06.2020

På grunn av situasjonen med korona-smitte begrenser Kreftregistereret fortsatt aktiviteten i sine lokaler.

Nordisk kreftstatistikk i modernisert utgave

04.02.2020

Nå kan du sammenligne krefttall fra hele Norden i et nytt, dynamisk nettverktøy. – Dette er et stolt øyeblikk for oss, sier Siri Larønningen i Kreftregisteret.

Oppretter kvalitetsregister for bukspyttkjertel-kreft

21.01.2020

Bare én av ti overlever kreft i bukspyttkjertelen. Nå håper Kreftforeningen og Kreftregisteret at et nytt kvalitetsregister skal bedre situasjonen for pasientene.

Kjønnsvorter mer sjeldent i Danmark enn i Norge

10.01.2020

Ulik strategi for innhentingsvaksinering mot HPV gir store forskjeller mellom landene.