Nyheter

FightHPV: Kreftregisteret søker deltakere til forskningsstudie

22.05.2018

Kan et mobilspill føre til at færre blir rammet av livmorhalskreft? Det forsøker forskere ved Kreftregisteret nå å finne ut med spillet FightHPV - og så langt har engasjementet rundt spillet vært over all forventning.

Forskningsleder fra Kreftregisteret blir direktør i IARC

17.05.2018

Dr. Elisabete Weiderpass, leder av forskningsavdelingen i Kreftregisteret, er valgt til IARCs nye direktør, og får med det en av de mest prestisjetunge posisjonene på det internasjonale kreftfeltet.

Ikke mindre tarmkreft blant kvinner etter sigmoidoskopi

24.04.2018

Tarmkreftscreening med såkalt sigmoidoskopi reduserer både forekomst og dødelighet av tarmkreft blant menn, men har liten effekt for kvinner, viser ny studie.

95.000 røykerelaterte krefttilfeller før 2045

10.04.2018

I en fersk studie har nordiske forskere beregnet hvor mange krefttilfeller vi kunne forhindret dersom ingen røyket. Beregningene viser at med dagens røykevaner kommer 95.000 personer til å få kreft innen 2045 – bare i Norge.

Blant verdens beste på overlevelse

02.02.2018

Norske kreftpasienter er blant dem i verden som har størst sjanse til å overleve en rekke kreftformer, blant annet tarmkreft og gynekologisk kreft. Det viser en verdensomspennende kartlegging i The Lancet.

Mammografiscreening og effekten på brystkreftdødelighet

10.01.2018

En ny fransk studie har skapt debatt og møtt mye motstand, etter funn om at mammografiscreening har liten effekt på brystkreftdødelighet. Kreftregisteret i Norge mener at designet på studien ikke er egnet til trekke de konklusjonene som forskerne gjør.

Datatilsynet ilegger Kreftregisteret gebyr

21.12.2017

Kreftregisteret må betale 400 000 kroner etter at blodprøver til kreftforskning ble samlet inn med mangelfullt samtykke. – Dette er en svært trist sak som ikke har noen vinnere, bare tapere, sier Hilde Langseth, leder av Janus serumbank.

Overtar som leder for screening mot tarmkreft

13.12.2017

Øyvind Holme tar over som leder for screeningprogrammet mot tarmkreft. Holme kommer til Kreftregisteret fra stilling som overlege og forsker ved Sørlandet sykehus.

Ulike brysttyper gir ulik brystkreftrisiko

13.12.2017

Kvinnebryster er ikke bare forskjellig utenpå – også inni kan variasjonene være store. Nå undersøker forskere om disse forskjellene bør være med på bestemme hvor ofte og på hvilken måte kvinner bør sjekkes for brystkreft.

Lever lengre etter tarmkreftdiagnose

27.11.2017

Overlevelsen for tarmkreft har gått opp i siste 5-årsperiode, viser den nye årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Helse Nord og Gynekologisk kreft: Opererer få, men har lavest dødelighet

13.12.2017

Høy andel operasjoner gir ikke nødvendigvis lavest dødelighet.

Lav risiko gir forsiktig prostatakreftbehandling

23.11.2017

Sykehusene bruker stort sett anbefalt skyts i behandlingen av prostatakreft, viser ny rapport.

Fortsatt for mye føflekkreft som oppdages for sent

22.11.2017

- Føflekkene er i mange tilfeller for tykke før vi oppdager kreften. Men – her kan vi gjøre en stor forskjell på en enkel måte, sier Henrik Løvendahl Svendsen, leder for Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft.

Vil ha tettere overvåkning for ungdom med kreft

27.11.2017

- Ungdommer med kreft kan i dag falle mellom flere stoler, sier Bernward Zeller, leder for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft. Han ønsker mer enhetlige retningslinjer for denne pasientgruppen.

Følger ikke retningslinjene for lymfekreft-diagnostikk

15.11.2017

For mange pasienter med lymfekreft fikk diagnosen sin stilt uten konsultasjon fra et universitetssykehus i 2016.

Få trenger ny brystkreftoperasjon

13.11.2017

Kvinner med brystkreft trenger i liten grad mer enn én operasjon for å få fjernet kreften. Mer enn ni av ti kvinner slipper gjentatte operasjoner.

Lungekreftbehandlingen har blitt mer offensiv

13.11.2017

Mer enn hver tredje lungekreftpasient blir nå behandlet med mål om å helbrede. – Dette er svært positivt, sier Lars Fjellbirkeland, leder for kvalitetsregisteret for lungekreft.

Kreftkirurgi blir stadig mer sentralisert

12.11.2017

- Kreftkirurgi i Norge er nå i all hovedsak sentralisert. Denne utviklingen har skjedd i løpet av relativt kort tid, sier Liv Marit Dørum, koordinator for kvalitetsregistrene på kreftområdet.

Færre dør tidlig av kreft og hjerte- og karsykdom

09.11.2017

Siden 2010 har det blitt 18 prosent færre dødsfall av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, blant personer under 70.

Innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografiscreening

08.11.2017

Innvandrerkvinner har lavere oppmøte til Mammografiprogrammet sammenlignet med resten av befolkningen. Kvinner fra de baltiske landene og Nord- og Øst-Afrika har aller lavest oppmøte.

32 827 nye krefttilfeller i 2016

23.10.2017

Kreftregisteret har registrert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016. Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.

Kvinner på Vestlandet rammes oftest av tarmkreft

22.10.2017

Fylkene på Vestlandet har den høyeste forekomsten av tarmkreft for kvinner, viser nye tall fra Kreftregisteret.

Flere overlever lungekreft

22.10.2017

Aldri før har flere overlevd lungekreft. – I dag ligger overlevelsen på 16 prosent for menn og 22 prosent for kvinner, men det er fortsatt en av våre aller mest dødelige kreftsykdommer, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

18 640 brystkrefttilfeller oppdaget

16.10.2017

I løpet av Mammografiprogrammets 20-årige historie har 18 640 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom programmet. Dette er et av resultatene som kommer fram i en ny rapport.

Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft

10.10.2017

Risikoen for å få føflekkreft øker i takt med at vekta øker. Den gode nyheten er at overvektige som går ned i vekt også blir mindre utsatt for føflekkreft.

Norge blant verdens beste på leukemioverlevelse blant barn

09.10.2017

Norske barn med leukemi er blant de i verden som oftest overlever sykdommen. Bare i Tyskland, Østerrike og Canada er overlevelsen bedre.

Livmorhalsprøven - hva er egentlig legen på jakt etter?

08.09.2017

Det krever erfaring og god teknikk å ta en celleprøve av høy kvalitet. Nå vil Livmorhalsprogrammet at legene skal bli enda flinkere til å ta prøven.

Fortsatt for få som tar livmorhalsprøve

01.09.2017

250 000 norske kvinner har latt være å ta celleprøve de siste ti årene, viser nye tall fra Kreftregisteret.

Kontakt med råolje gir økt risiko for hudkreft

29.08.2017

Hudkontakt med råolje og benzen kan øke risikoen for hudkreft. Det viser en ny studie som Kreftregisteret har gjort blant ansatte i oljebransjen.

Tar over som styreleder

27.06.2017

Lisbeth Sommervoll er ny styreleder i Kreftregisteret. Sommervoll jobber til daglig ved Oslo Universitetssykehus.

Brystkreft får mest oppmerksomhet

08.05.2017

Brystkreft er kreftformen som oftest omtales i norske medier, viser en ny kartlegging fra Kreftregisteret.

Spør om livskvalitet hos kreftpasienter

24.04.2017

Alle menn som får prostatakreft, får nå mulighet til å fortelle om livskvaliteten sin.

God form beskytter mot kreft

18.04.2017

Menn med god fysisk form har redusert risiko for en rekke kreftformer, viser en fersk, norsk studie fra Kreftregisteret.

34.000 flere har tatt livmorhalsprøve

28.03.2017

Oppmøtet øker i alle aldersgrupper, og særlig blant de yngste, viser de nyeste tallene fra Kreftregisteret.

Flere brystkreftdødsfall blant lavt utdannede

25.02.2017

Selv om de fleste av kvinnene som får brystkreft har høy utdanning, er flesteparten av dem som dør av kreften lavt utdannet.

Innvandrere rammes sjeldnere av kreft

29.01.2017

Innvandrere i Norge har lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen – med noen få unntak. Kosthold er én mulig forklaring.

Menn opereres oftest for kreft i spiserøret

14.12.2016

Andelen som blir operert for kreft i spiserøret er høyere for menn enn for kvinner. Fagmiljøene vil bruke et nytt kvalitetsregister for å finne ut hvorfor.

Gode registre kan gi presise svar om nye medikamenter

13.11.2016

- Vi vet fortsatt for lite om effekten av nye kreftlegemidler, sier Kreftregisterets direktør, Giske Ursin.

Prostatakreft sentraliseres

13.11.2016

Stadig flere av pasientene får behandling på store sykehus.

Kikkhullsoperasjon til stadig flere tarmkreftpasienter

13.11.2016

Rundt halvparten av pasientene med tykk- og endetarmskreft opereres nå med kikkhullsteknikk, og andelen er økende.

Helse Midt opererer flest med eggstokkreft

13.11.2016

Det er fortsatt geografiske forskjeller på hvor mange som opereres for eggstokkreft, selv om forskjellene har blitt mindre.

Vil vite mer om seneffekter

13.11.2016

- Vi vet for lite om langsiktig livskvalitet for barnekreftpasienter, Eva Widing, leder for Barnekreftregisteret.

Flere kvinner får lungekreft før pensjonsalder

13.11.2016

For første gang har nå kvinner under 70 år høyere forekomst av lungekreft enn menn i tilsvarende alder.

Stadig flere beholder brystet

13.11.2016

– Dette er en veldig gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette vet vi om HPV-vaksinen

03.11.2016

Effekten av HPV-vaksinen varer lenge, og Kreftregisteret har ikke registrert noen tilfeller av livmorhalskreft blant de vaksinerte.

Hormonbehandling mer skadelig enn tidligere antatt

01.11.2016

Ny studie avdekker nye sammenhenger mellom hormonbehandling i overgangsalderen og ulike typer brystkreft.

Her finner du de ferskeste krefttallene

24.10.2016

Kreftregisteret har aldri tidligere registrert høyere antall tilfeller av prostatakreft hos menn og tarmkreft hos kvinner. Les mer om kreftstatistikk for 2015. Tall for 2016 kommer i slutten av oktober 2017

Høyest oppslutning i distriktene

29.09.2016

Blant kvinner i Sogn og Fjordane, Rogaland og Nordland møter over 80 prosent til timen i Mammografiprogrammet.

Anbefaler nasjonal tarmkreftscreening

21.09.2016

- Vi ser at vi greier å finne kreft i et stadium der prognosene for pasientene er bedre, sier prosjektleder Thomas de Lange.