Nyheter

2020

10.01.2020

2019

04.02.2019

Ulik praksis ved gjenoppbygging av bryst

13.11.2018

Flere pasienter får nå gjennomført en primær rekonstruksjon med protese dersom de må fjerne brystet, men ikke alle sykehus i Norge utfører rekonstruksjon. Fagmiljøene arbeider med å utjevne disse forskjellene.

Høy kvalitet på utredningen av lymfekreft – større forskjeller ved beinmargskreft

13.11.2018

Ny rapport viser at utredningen av lymfekreft holder et gjennomgående høyt nivå over hele landet. Ved utredning av benmargskreft er det større forskjeller i bruk av metode.

Enda flere med lungekreft bør vurderes i tverrfaglig møte

13.11.2018

Den økende tendensen til å forsøke å kurere pasienter med lungekreft fortsetter. Likevel ønsker referansegruppen for lungekreft at enda flere pasienter skal vurderes av et tverrfaglig team.

Flere får mer skånsom prostatakreftbehandling

12.11.2018

Stadig flere menn får tilbud om aktiv overvåkning i stedet for operasjon når de får prostatakreft.

Kreftregisteret lanserer statistikkbank

01.11.2018

Nå blir Kreftregisterets omfattende data enda mer tilgjengelig for publikum. Nå lanserer registeret en ny, dynamisk statistikkbank, der brukere selv kan hente ut, systematisere og sortere tall for kreftforekomst i Norge.

Kreft i Norge 2017: gode nyheter og nye utfordringer

29.10.2018

Kreftregisterets årsrapport for 2017 publiseres 29. oktober 2018. Kreftregisterets direktør reflekterer i den forbindelse over positive trender i kreftbildet for Norge, og ser nye utfordringer og muligheter for rapportering av pasientinformasjon i framtiden.

Mer brystkreft blant kvinner over 70

29.10.2018

I 2017 var det 200 flere tilfeller av brystkreft i Norge, sammenlignet med 2016. Nesten alle disse – 174 – var blant kvinner i 70-årsalderen.

Mest kreft blant menn i Rogaland

29.10.2018

Etter flere år med landets høyeste kreftrater blant menn, har Vestfold nå gitt fra seg førsteplassen til Rogaland.

- Er lungekrefttoppen blant kvinner endelig passert?

28.10.2018

Ratene for lungekreft har lenge vært vakt bekymring – men nå kan det være bedring i sikte. For første gang i Kreftregisterets historie aner forskerne en nedgang i den totale forekomsten av lungekreft blant kvinner.

Store data - store muligheter innen persontilpasset medisin

26.09.2018

Big data har vært stort innen dataanalyse en stund. Nå kan Big Registry Data bli det neste store – og helt i front står et unikt samarbeid mellom amerikanske og norske forskere, med ambisjon om å forebygge kreft ved hjelp fra supercomputere og maskinlæring.

Skal undersøke livskvaliteten blant brystkreftpasienter

23.08.2018

Kunnskapen om utbredelse og omfang av senskader etter brystkreft er fortsatt for lav. Nå får Kreftregisteret Rosa Sløyfe-midler for å finne ut mer om dette.

3D-mammografi: Lovende, men tidkrevende

14.09.2018

Tredimensjonale mammografibilder gir færre tilleggsundersøkelser for kvinnene, men legene bruker lengre tid på å tolke bildene.

Mer brystkreft blant kvinner med tett brystvev

26.06.2018

En ny, stor studie fra Mammografiprogrammet bekrefter at kvinner med tett kjertelvev har høyere risiko for å utvikle brystkreft enn kvinner med fettrike bryst.

- Store forskjeller på tilgang til lindrende strålebehandling

15.06.2018

Uhelbredelig syke kreftpasienter får ulikt tilbud om lindrende strålebehandling, avhengig av både hvor de bor og av andre sosiale faktorer. – Slike forskjeller bør vi ikke se i Norge, sier lege og forsker Linn Merete Åsli.

Overvekt øker tykkelsen på føflekkreft-svulster

15.06.2018

Svulsttykkelsen ved føflekkreft øker i takt med vekta. Tykkelsen på svulsten er viktig for overlevelse etter føflekkreft; de med en tynn svulst ved diagnose lever lenger enn de med en tykk svulst.

Fikk pris for forebyggende medisin

30.05.2018

Legeforeningens pris for forebyggende medisin gikk til forfatterne bak en artikkel om lungekreft og radon i Norge. Tom Kristian Grimsrud og Steinar Tretli, forskere ved Kreftregisteret har bidratt til artikkelen.

Dobbelgevinst av sunt kosthold; Mindre kreft og mindre hjerte/kar-sykdom

28.05.2018

Varige sunne endringer kan føre til lavere risiko for noen kreftformer. Det viser en fersk studie fra Kreftregisteret.

Forskningsleder fra Kreftregisteret blir direktør i IARC

17.05.2018

Dr. Elisabete Weiderpass, leder av forskningsavdelingen i Kreftregisteret, er valgt til IARCs nye direktør, og får med det en av de mest prestisjetunge posisjonene på det internasjonale kreftfeltet.

Ikke mindre tarmkreft blant kvinner etter sigmoidoskopi

24.04.2018

Tarmkreftscreening med såkalt sigmoidoskopi reduserer både forekomst og dødelighet av tarmkreft blant menn, men har liten effekt for kvinner, viser ny studie.

95.000 røykerelaterte krefttilfeller før 2045

10.04.2018

I en fersk studie har nordiske forskere beregnet hvor mange krefttilfeller vi kunne forhindret dersom ingen røyket. Beregningene viser at med dagens røykevaner kommer 95.000 personer til å få kreft innen 2045 – bare i Norge.

Blant verdens beste på overlevelse

02.02.2018

Norske kreftpasienter er blant dem i verden som har størst sjanse til å overleve en rekke kreftformer, blant annet tarmkreft og gynekologisk kreft. Det viser en verdensomspennende kartlegging i The Lancet.

Mammografiscreening og effekten på brystkreftdødelighet

10.01.2018

En ny fransk studie har skapt debatt og møtt mye motstand, etter funn om at mammografiscreening har liten effekt på brystkreftdødelighet. Kreftregisteret i Norge mener at designet på studien ikke er egnet til trekke de konklusjonene som forskerne gjør.

Datatilsynet ilegger Kreftregisteret gebyr

21.12.2017

Kreftregisteret må betale 400 000 kroner etter at blodprøver til kreftforskning ble samlet inn med mangelfullt samtykke. – Dette er en svært trist sak som ikke har noen vinnere, bare tapere, sier Hilde Langseth, leder av Janus serumbank.

Overtar som leder for screening mot tarmkreft

13.12.2017

Øyvind Holme tar over som leder for screeningprogrammet mot tarmkreft. Holme kommer til Kreftregisteret fra stilling som overlege og forsker ved Sørlandet sykehus.

Ulike brysttyper gir ulik brystkreftrisiko

13.12.2017

Kvinnebryster er ikke bare forskjellig utenpå – også inni kan variasjonene være store. Nå undersøker forskere om disse forskjellene bør være med på bestemme hvor ofte og på hvilken måte kvinner bør sjekkes for brystkreft.

Lever lengre etter tarmkreftdiagnose

27.11.2017

Overlevelsen for tarmkreft har gått opp i siste 5-årsperiode, viser den nye årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Helse Nord og Gynekologisk kreft: Opererer få, men har lavest dødelighet

13.12.2017

Høy andel operasjoner gir ikke nødvendigvis lavest dødelighet.

Lav risiko gir forsiktig prostatakreftbehandling

23.11.2017

Sykehusene bruker stort sett anbefalt skyts i behandlingen av prostatakreft, viser ny rapport.

Fortsatt for mye føflekkreft som oppdages for sent

22.11.2017

- Føflekkene er i mange tilfeller for tykke før vi oppdager kreften. Men – her kan vi gjøre en stor forskjell på en enkel måte, sier Henrik Løvendahl Svendsen, leder for Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft.

Vil ha tettere overvåkning for ungdom med kreft

27.11.2017

- Ungdommer med kreft kan i dag falle mellom flere stoler, sier Bernward Zeller, leder for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft. Han ønsker mer enhetlige retningslinjer for denne pasientgruppen.

Følger ikke retningslinjene for lymfekreft-diagnostikk

15.11.2017

For mange pasienter med lymfekreft fikk diagnosen sin stilt uten konsultasjon fra et universitetssykehus i 2016.

Få trenger ny brystkreftoperasjon

13.11.2017

Kvinner med brystkreft trenger i liten grad mer enn én operasjon for å få fjernet kreften. Mer enn ni av ti kvinner slipper gjentatte operasjoner.

Lungekreftbehandlingen har blitt mer offensiv

13.11.2017

Mer enn hver tredje lungekreftpasient blir nå behandlet med mål om å helbrede. – Dette er svært positivt, sier Lars Fjellbirkeland, leder for kvalitetsregisteret for lungekreft.

Kreftkirurgi blir stadig mer sentralisert

12.11.2017

- Kreftkirurgi i Norge er nå i all hovedsak sentralisert. Denne utviklingen har skjedd i løpet av relativt kort tid, sier Liv Marit Dørum, koordinator for kvalitetsregistrene på kreftområdet.

Færre dør tidlig av kreft og hjerte- og karsykdom

09.11.2017

Siden 2010 har det blitt 18 prosent færre dødsfall av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, blant personer under 70.

Innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografiscreening

08.11.2017

Innvandrerkvinner har lavere oppmøte til Mammografiprogrammet sammenlignet med resten av befolkningen. Kvinner fra de baltiske landene og Nord- og Øst-Afrika har aller lavest oppmøte.

Eldre enn 2014

12.06.2019

32 827 nye krefttilfeller i 2016

23.10.2017

Kreftregisteret har registrert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016. Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.

Kvinner på Vestlandet rammes oftest av tarmkreft

22.10.2017

Fylkene på Vestlandet har den høyeste forekomsten av tarmkreft for kvinner, viser nye tall fra Kreftregisteret.

Flere overlever lungekreft

22.10.2017

Aldri før har flere overlevd lungekreft. – I dag ligger overlevelsen på 16 prosent for menn og 22 prosent for kvinner, men det er fortsatt en av våre aller mest dødelige kreftsykdommer, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

18 640 brystkrefttilfeller oppdaget

16.10.2017

I løpet av Mammografiprogrammets 20-årige historie har 18 640 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom programmet. Dette er et av resultatene som kommer fram i en ny rapport.

Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft

10.10.2017

Risikoen for å få føflekkreft øker i takt med at vekta øker. Den gode nyheten er at overvektige som går ned i vekt også blir mindre utsatt for føflekkreft.

Norge blant verdens beste på leukemioverlevelse blant barn

09.10.2017

Norske barn med leukemi er blant de i verden som oftest overlever sykdommen. Bare i Tyskland, Østerrike og Canada er overlevelsen bedre.

Livmorhalsprøven - hva er egentlig legen på jakt etter?

08.09.2017

Det krever erfaring og god teknikk å ta en celleprøve av høy kvalitet. Nå vil Livmorhalsprogrammet at legene skal bli enda flinkere til å ta prøven.

Fortsatt for få som tar livmorhalsprøve

01.09.2017

250 000 norske kvinner har latt være å ta celleprøve de siste ti årene, viser nye tall fra Kreftregisteret.

Kontakt med råolje gir økt risiko for hudkreft

29.08.2017

Hudkontakt med råolje og benzen kan øke risikoen for hudkreft. Det viser en ny studie som Kreftregisteret har gjort blant ansatte i oljebransjen.