Føflekkreft

Norge er på verdenstoppen i forekomst av føflekkreft. I 2015 fikk 2001 personer i Norge føflekkreft.

Forekomst av føflekkreft har økt kraftig blant menn og kvinner i Norge og internasjonalt i etterkrigstiden.  Forekomsten i Norge er blant de høyeste i verden. Dette skyldes sannsynligvis endrede solingsvaner og økt bruk av solarium.

Føflekkreft (malignt melanom) er den alvorligste formen av hudkreft. Den utvikles fra de pigmentdannende celler i huden. Føflekkreft oppstår vanligvis i huden men kan også også forekomme i øyet. I sjeldne tilfeller kan føflekkreft forekomme i slimhinner. 

Mangedobling av forekomst på 50 år

Antallet tilfeller av føflekkreft øker over hele verden, og vi i Norge er på verdenstoppen. I 2014 fikk 2 001 nordmenn denne kreftformen. Dette er 20 ganger så mange tilfeller som på 1950 tallet.

Tradisjonelt har kvinner fått føflekkreft oftere enn menn, men menn har nå passert kvinner i forekomst.

Blant både menn og kvinner er dette den kreftformen som forekommer nest hyppigst i aldersgruppen 25-49 år. Det er imidlertid i aldersgrupper over 50 år vi ser den største økningen i forekomst, og menn over 50 år har den høyeste forekomsten av føflekkreft.

Høy overlevelse hos de som diagnostiseres tidlig 

5 års relativ overlevelse er høy for de som får føflekkreft, men prognosene avhenger av hvilket stadium sykdommen er i når den diagnostiseres. De aller fleste tilfellene av føflekkreft oppdages tidlig (lokal sykdom) og for denne gruppen er prognosen meget god, med en 5 års relativ overlevelse på i overkant av 80 prosent for menn og litt under 90 prosent for kvinner.

Føflekkreft er imidlertid en alvorlig og aggressiv kreftform, og for de 10 prosent av tilfellene der det er registrert spredning på diagnosetidspunktet er prognosen langt dårligere. De fleste som diagnostiseres sent er menn og for disse er det kun litt over 12 over 5 års relativ overlevelse.  For kvinner med spredning er prognosen bedre med en fem års relativ overlevelse på 24,7 prosent. 

Stor økning i antall tilfeller av føflekkreft sammen med høy 5 års relativ overlevelse resulterer i høy prevalens av denne sykdommen. Ved utgangen av 2015 var det 23.393 menn og kvinner i Norge som enten har eller har hatt føflekkreft. Dette er en økning på mer enn 8000 på ti år. 

I 2015 døde 330 nordmenn av føflekkreft, flere menn enn kvinner.

Enkelt å forebygge føflekkreft

Årsaken til økningen av føflekkreft er sannsynligvis endrede solingsvaner, særlig blant menn og i aldersgruppen over 50 år. Det er sannsynlig at solariebruk også bidrar til økt forekomst.

Føflekkreft er en ”enkel” sykdom å forebygge. Det viktigste tiltaket er å unngå å bli solbrent, ved å bruke solkrem med høy faktor, ta pauser fra sola når den er på det sterkeste eller bruke klær som beskyttelse. Å bli solbrent i solarium er like uheldig som å bli brent utendørs. Myndighetene har innført 18 års grense for solarium i Norge men unge frarådes å bruke solarium, siden risikoen for å få føflekkreft øker for de som begynner å bruke solarium tidlig.

Noen familier synes å være arvelig disponert for hudkreft. Disse kan be om genetisk utredning og spesiell oppfølging.

Les om årsaker til føflekkreft på helsenorge.no.

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få føflekkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

Nasjonalt register for føflekkreft har eksistert siden 2008 og fikk nasjonal status 2013. Kreftregisteret er databehandling-sansvarlig og registeret for føflekkreft er en integrert del i Kreftregisterets databaser. 
Les mer om registeret her.

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende. Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen

Få mer informasjon om kreftlinjen på kreftforeningen.no.

Nyttige linker

Les om føflekkreft på helsenorge.no.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med føflekkreft.

Melanoma of the skin on the National Cancer Institute website.